Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEMEX Trade, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 307 € 2 724 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10
B.2
Služby
4 307€ 2 724€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-4 307 € -2 724 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 307 € -2 724 €
38
X.
Výnosové úroky
665€ 4€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
67€ 155€ 634€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-67 € 510 € -630 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-67 € -3 797 € -3 354 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-67 € -3 797 € -3 354 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-67 € -3 797 € -3 354 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-67 € -3 797 € -3 354 €