Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEART, s.r.o."v likvidácii" [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.11.2015
30.11.2017
01.11.2014
30.11.2016
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
63 728 € 99 881 € 99 881 € 109 479 € 129 500 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
53 856 € 53 856 € 56 636 € 59 970 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
53 856 € 53 856 € 56 636 € 59 970 €
012
A.II.1
Pozemky
29 700€ 29 700€ 29 700€ 29 700€
013
A.II.2
Stavby
24 156€ 24 156€ 26 936€ 30 270€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
63 728 € 46 025 € 46 025 € 52 551 € 68 913 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
21 735 € 21 735 € 21 735 € 32 570 €
035
B.I.1
Materiál
19 002€ 19 002€ 19 002€ 23 012€
037
B.I.3
Výrobky
2 733€ 2 733€ 2 733€ 9 558€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
14 026 € 14 026 € 14 774 € 33 419 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
13 705 € 13 705 € 12 133 € 32 848 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
12 133€ 12 133€ 32 848€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
13 705€ 1 572€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
321€ 321€ 178€ 531€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 463€ 40€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
63 728 € 10 264 € 10 264 € 16 042 € 2 924 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 180€ 5 952€ 5 952€ 7 929€ 364€
073
B.V.2.
Účty v bankách
55 548€ 4 312€ 4 312€ 8 113€ 2 560€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
292 € 617 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
292€ 617€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
63 728 € 99 881 € 99 881 € 109 479 € 129 500 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-211 € 28 341 € 28 341 € 37 038 € -105 717 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-91 991 € -83 294 € -83 294 € -76 050 € -231 188 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 387€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-91 991€ -83 294€ -83 294€ -76 050€ -237 575€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-28 552 € -8 697 € -8 697 € -7 244 € 5 139 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
63 939 € 71 540 € 71 540 € 72 441 € 235 217 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
33 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
33€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
63 939 € 71 540 € 71 540 € 72 441 € 232 694 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
11 664 € 21 527 € 21 527 € 22 925 € 33 941 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
21 527€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
22 925€ 33 941€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 664€ 21 527€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
48 281€ 48 281€ 48 281€ 48 281€ 198 281€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9€ 40€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
52€ 211€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
194€ 1 732€ 1 732€ 1 174€ 221€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 800€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 490 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 490€