Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEART, s.r.o."v likvidácii" [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2015
30.11.2017
01.11.2014
30.11.2016
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
-2 233 € 9 044 € 48 073 € 31 927 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-2 233€ 15 869€ 47 993€ 32 421€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 825€ 80€ -494€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 186 € 2 024 € 2 024 € 11 197 € 34 088 € 21 126 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
710€ 244€ 244€ 5 180€ 31 450€ 17 147€
10
B.2
Služby
10 476€ 1 780€ 1 780€ 6 017€ 2 638€ 3 979€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-13 419 € -2 024 € -2 024 € -2 153 € 13 985 € 10 801 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
217 € 1 692 € 3 930 €
13
C.1
Mzdové náklady
164€ 1 274€ 3 668€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
53€ 406€ 251€
16
C.4
Sociálne náklady
12€ 11€
17
D
Dane a poplatky
5 493€ 2 069€ 2 069€ 2 484€ 2 524€ 2 521€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 890€ 2 780€ 2 780€ 3 334€ 3 333€ 4 475€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
74 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
68 968€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 495€ 3 010€ 461€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 174€ 779€ 779€ 792€ 997€ 2 681€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-27 949 € -7 652 € -7 652 € -5 970 € 5 439 € -2 345 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
603€ 246€ 246€ 314€ 300€ 287€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-603 € -245 € -245 € -314 € -300 € -284 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-28 552 € -7 897 € -7 897 € -6 284 € 5 139 € -2 629 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
800 € 800 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
800€ 800€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-28 552 € -8 697 € -8 697 € -7 244 € 5 139 € -2 629 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-28 552 € -7 897 € -7 897 € -6 284 € 5 139 € -2 629 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-28 552 € -8 697 € -8 697 € -7 244 € 5 139 € -2 629 €