Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
68 828 211 € 58 820 079 € 54 803 338 € 49 709 229 € 40 521 667 € 38 169 544 € 33 894 298 € 28 588 217 € 36 907 362 € 32 485 670 € 49 018 952 € 45 415 753 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 721 884 € 16 441 897 € 16 363 428 € 16 577 810 € 16 511 519 € 15 468 548 € 13 654 936 € 8 174 518 € 7 266 670 € 10 101 461 € 12 974 676 € 13 933 280 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
15 669 € 22 067 € 53 043 € 82 356 € 88 574 € 95 346 € 62 019 € 80 216 € 40 627 € 6 929 € 5 784 € 13 410 €
005
A.I.2
Software
15 669€ 22 067€ 53 043€ 41 644€ 63 914€ 75 053€ 31 239€ 49 436€ 40 627€ 6 929€ 5 784€ 13 410€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
40 712€ 24 660€ 20 293€ 30 780€ 30 780€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
27 706 215 € 16 419 830 € 16 310 385 € 16 495 454 € 16 422 945 € 15 373 202 € 13 592 917 € 8 094 302 € 7 226 043 € 10 094 532 € 12 968 892 € 13 919 870 €
012
A.II.1
Pozemky
87 113€ 87 113€ 87 113€ 87 113€ 87 113€ 87 113€ 269 596€ 269 596€ 269 596€ 269 596€ 186 882€ 186 882€
013
A.II.2
Stavby
4 039 879€ 4 185 392€ 4 341 321€ 4 540 920€ 4 482 429€ 4 395 884€ 1 904 327€ 1 607 856€ 1 604 047€ 1 467 257€ 903 330€ 884 253€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 526 176€ 10 435 096€ 10 452 002€ 11 128 483€ 10 038 971€ 7 712 136€ 4 588 777€ 4 543 347€ 4 826 809€ 4 796 375€ 6 465 823€ 6 755 726€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
34 219€ 67 191€ 99 530€ 30 226€ 68 569€ 193 640€ 244 725€ 159 496€ 248 983€ 134 754€ 360 450€ 273 750€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 397 978€ 1 113 257€ 914 356€ 708 712€ 1 428 423€ 2 896 589€ 6 228 828€ 1 509 107€ 276 608€ 3 426 550€ 5 052 407€ 5 576 014€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
620 850€ 531 781€ 416 063€ 317 440€ 87 840€ 356 664€ 4 900€ 243 245€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
41 091 969 € 42 367 279 € 38 424 910 € 33 123 986 € 23 960 749 € 22 676 769 € 20 223 331 € 20 387 338 € 29 230 754 € 21 760 930 € 35 547 770 € 31 213 104 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
11 069 224 € 8 765 429 € 9 423 459 € 6 639 955 € 6 838 924 € 6 070 654 € 5 576 912 € 4 790 551 € 4 113 174 € 4 643 255 € 3 712 831 € 4 239 427 €
032
B.I.1
Materiál
5 249 734€ 4 579 858€ 5 887 891€ 3 536 510€ 3 523 460€ 2 845 772€ 2 704 198€ 2 846 145€ 1 899 193€ 2 315 063€ 1 812 970€ 1 942 840€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 981 799€ 1 936 807€ 1 699 939€ 1 459 447€ 1 373 310€ 1 542 521€ 1 364 986€ 1 086 623€ 1 092 318€
034
B.I.3
Výrobky
2 340 469€ 1 872 509€ 1 539 519€ 1 364 989€ 1 380 549€ 1 447 011€ 1 218 625€ 854 640€ 1 119 148€ 1 039 995€ 836 116€ 1 209 321€
036
B.I.5
Tovar
1 497 222€ 376 255€ 296 110€ 279 009€ 561 605€ 235 350€ 289 103€ 3 143€ 2 515€ 7 669€ 3 981€ 597€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
191 103 € 445 716 € 476 185 € 1 075 747 € 578 684 € 531 029 € 543 614 € 395 834 € 15 168 € 100 013 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
191 103€ 445 716€ 476 185€ 1 075 747€ 578 684€ 531 029€ 543 614€ 395 834€ 15 168€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
28 845 637 € 32 509 811 € 28 255 365 € 25 155 778 € 15 286 895 € 16 018 114 € 14 098 551 € 15 196 572 € 25 034 560 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 532 640€ 11 867 974€ 12 683 826€ 10 988 853€ 10 523 742€ 8 807 464€ 6 960 597€ 5 574 811€ 6 757 165€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 322 823€ 19 509 035€ 13 366 943€ 12 878 402€ 3 334 300€ 6 024 006€ 8 698 097€ 18 122 456€ 7 109 614€ 13 330 109€ 16 620 260€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
6 208 365€ 12 003 028€ 1 024 432€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 975 845€ 1 121 575€ 2 173 106€ 1 266 163€ 1 424 282€ 1 002 285€ 923 664€ 154 939€ 456 951€ 454 918€ 810 961€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 329€ 11 227€ 31 490€ 22 360€ 4 571€ 1 113 948€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
986 005 € 646 323 € 269 901 € 252 506 € 1 256 246 € 56 972 € 4 254 € 4 382 € 67 852 € 127 045 € 127 102 € 2 382 029 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 700€ 7 007€ 3 744€ 4 850€ 5 270€ 4 336€ 4 254€ 4 382€ 5 376€ 5 002€ 3 643€ 5 012€
057
B.IV.2
Účty v bankách
981 305€ 639 316€ 266 157€ 247 656€ 1 250 976€ 52 636€ 62 476€ 122 043€ 123 459€ 2 377 017€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 358 € 10 903 € 15 000 € 7 433 € 49 399 € 24 227 € 16 031 € 26 361 € 409 938 € 623 279 € 496 506 € 269 369 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 358€ 10 903€ 15 000€ 7 433€ 49 399€ 24 227€ 16 031€ 26 361€ 409 938€ 623 279€ 496 506€ 269 369€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
68 828 211 € 58 820 079 € 54 803 338 € 49 709 229 € 40 521 667 € 38 169 544 € 33 894 298 € 28 588 217 € 36 907 362 € 32 485 670 € 49 018 952 € 45 415 753 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
48 559 404 € 41 028 544 € 38 174 939 € 33 218 280 € 29 232 172 € 26 828 121 € 20 601 702 € 19 854 304 € 29 794 946 € 25 055 491 € 43 179 332 € 42 830 479 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 709 188 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 709 188€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
29 457 884 € 19 604 278 € 17 147 620 € 14 661 512 € 10 757 461 € 7 531 042 € 6 283 645 € 5 224 286 € 12 484 831 € 11 308 672 € 34 259 835 € 32 572 529 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 457 884€ 19 604 278€ 17 147 620€ 14 661 512€ 10 757 461€ 7 531 042€ 6 283 645€ 5 224 286€ 12 484 831€ 11 308 672€ 34 259 835€ 32 572 529€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 530 860 € 12 853 606 € 12 456 659 € 9 986 108 € 9 904 051 € 10 726 419 € 5 747 397 € 6 059 358 € 8 739 455 € 5 176 159 € 348 837 € 1 757 253 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 268 807 € 17 791 535 € 16 628 399 € 16 490 949 € 11 289 495 € 11 341 423 € 13 292 596 € 8 718 594 € 7 093 758 € 7 430 179 € 5 839 620 € 2 585 274 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 965 363 € 4 670 227 € 4 176 861 € 5 080 661 € 3 647 567 € 3 422 626 € 3 769 957 € 3 216 232 € 2 406 184 € 1 929 341 € 1 322 199 € 316 603 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
386 000€ 282 803€ 304 338€ 203 600€ 169 461€ 283 243€ 294 209€ 388 274€ 712 836€ 439 689€ 176 262€ 175 236€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
267 800€ 253 380€ 238 769€ 221 899€ 207 077€ 180 415€ 150 000€ 104 785€ 92 785€ 80 785€ 68 785€ 63 068€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 311 563€ 4 134 044€ 3 633 754€ 4 655 162€ 3 271 029€ 2 958 968€ 3 325 748€ 2 723 173€ 1 600 563€ 1 408 867€ 1 077 152€ 78 299€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 472 000 € 579 915 € 496 315 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 472 000€ 579 915€ 496 315€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
17 303 444 € 13 121 308 € 12 451 538 € 11 410 288 € 7 641 928 € 7 918 797 € 9 522 639 € 5 502 361 € 4 687 574 € 5 028 838 € 3 937 506 € 1 772 356 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 908 286€ 11 256 282€ 11 286 800€ 9 926 613€ 6 796 673€ 5 992 361€ 8 877 926€ 4 205 336€ 4 115 548€ 4 017 527€ 3 313 180€ 1 334 761€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
324€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
717 559€ 606 997€ 598 460€ 519 521€ 473 876€ 406 013€ 363 321€ 264 233€ 242 492€ 347 620€ 222 157€ 253 535€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
466 083€ 404 420€ 391 859€ 332 220€ 304 233€ 261 027€ 232 032€ 167 933€ 156 326€ 214 634€ 135 183€ 155 945€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
200 480€ 844 052€ 174 097€ 631 496€ 66 743€ 1 259 020€ 49 084€ 864 313€ 172 802€ 449 057€ 266 986€ 28 115€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 036€ 9 557€ 322€ 438€ 403€ 376€ 276€ 223€ 406€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
15 319 € 18 658 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 319€ 18 658€