Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 763 248€ 2 639 459€ 2 542 431€ 2 566 975€ 3 652 010€ 3 562 309€ 917 480€ 64 440€ 54 423€ 80 507€ 15 047€ 64 927€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 838 370€ 1 472 646€ 1 388 349€ 1 338 850€ 1 807 071€ 1 983 858€ 741 975€ 59 165€ 32 829€ 53 686€ 15 782€ 55 899€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
924 878 € 1 166 813 € 1 154 082 € 1 228 125 € 1 844 939 € 1 578 451 € 175 505 € 5 275 € 21 594 € 26 821 € -735 € 9 028 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
96 938 318 € 92 985 076 € 90 220 532 € 79 326 157 € 78 496 756 € 70 639 259 € 56 446 299 € 56 856 428 € 59 324 617 € 51 751 319 € 36 139 393 € 48 753 435 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
96 351 433€ 92 310 036€ 89 769 888€ 79 217 756€ 78 698 155€ 70 163 309€ 55 772 314€ 57 106 488€ 59 376 452€ 51 346 818€ 36 537 137€ 48 342 893€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
584 804€ 669 827€ 450 644€ 101 154€ -205 167€ 471 348€ 673 985€ -250 060€ -51 835€ 404 501€ -397 744€ 410 542€
07
II.3
Aktivácia
2 081€ 5 213€ 7 247€ 3 768€ 4 602€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
68 700 821 € 64 718 160 € 62 791 757 € 55 653 596 € 57 172 098 € 52 030 326 € 41 941 122 € 40 691 168 € 43 263 488 € 38 358 183 € 26 929 088 € 36 859 622 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 242 942€ 49 769 384€ 48 425 938€ 42 137 136€ 42 416 038€ 39 291 985€ 32 530 990€ 32 819 917€ 35 943 438€ 30 862 806€ 21 020 261€ 30 261 468€
10
B.2
Služby
16 426 811€ 14 894 392€ 14 409 603€ 13 493 015€ 14 746 765€ 12 738 341€ 9 410 132€ 7 871 251€ 7 320 050€ 7 495 377€ 5 908 827€ 6 598 154€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
29 162 375 € 29 433 729 € 28 582 857 € 24 900 686 € 23 169 597 € 20 187 384 € 14 680 682 € 16 170 535 € 16 082 723 € 13 419 957 € 9 209 570 € 11 902 841 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 164 316 € 13 032 493 € 12 145 023 € 10 740 519 € 9 688 409 € 7 827 984 € 6 815 907 € 6 292 494 € 6 159 528 € 5 719 436 € 4 832 395 € 5 680 575 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 090 507€ 9 299 566€ 8 619 892€ 7 741 371€ 7 001 083€ 5 593 137€ 4 841 246€ 4 544 650€ 4 430 396€ 4 104 710€ 3 464 121€ 4 081 657€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 609 351€ 3 333 569€ 3 167 922€ 2 671 427€ 2 418 288€ 2 008 522€ 1 771 491€ 1 581 584€ 1 577 325€ 1 420 859€ 1 192 460€ 1 459 935€
16
C.4
Sociálne náklady
464 458€ 399 358€ 357 209€ 327 721€ 269 038€ 226 325€ 203 170€ 166 260€ 151 807€ 193 867€ 175 814€ 138 983€
17
D
Dane a poplatky
47 869€ 53 201€ 60 685€ 64 087€ 61 876€ 71 410€ 53 179€ 58 385€ 49 245€ 35 466€ 25 579€ 24 364€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 695 826€ 2 579 492€ 2 502 724€ 2 185 023€ 2 091 824€ 1 535 126€ 1 312 355€ 1 732 290€ 1 780 422€ 2 209 443€ 2 741 600€ 2 030 306€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 552 552€ 3 936 471€ 1 474 907€ 3 332 587€ 2 261 580€ 3 802 715€ 3 893 480€ 880 643€ 5 909 795€ 4 422 236€ 940 605€ 1 622 452€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 517 546€ 3 222 682€ 1 001 374€ 2 430 187€ 1 724 670€ 2 413 119€ 3 174 838€ 492 562€ 4 546 541€ 3 805 632€ 745 298€ 1 210 151€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-106 500€ -21 000€ 148 372€ 61 128€ -24 000€ 2 000€ 13 600€ 5 400€ 85 000€ 15 299€ 91 675€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
833 735€ 2 085 138€ 1 063 310€ 1 403 712€ 1 017 849€ 878 791€ 780 196€ 21 177€ 591€ 34 104€ 67 917€ 106 785€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-101 012€ 325 796€ -538 763€ 1 275 195€ 229 817€ -727 485€ 484 621€ 1 218 944€ 292 652€ 316 236€ 1 128 227€ 287 028€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
13 330 617 € 16 262 674 € 15 801 659 € 12 880 846 € 12 676 430 € 13 746 736 € 7 499 858 € 7 272 280 € 9 079 721 € 5 774 785 € 653 318 € 4 399 654 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
32 902€ 39 628€ 35 288€ 27 851€ 17 615€ 27 555€ 26 452€ 142 981€ 72 746€ 110 611€ 178 944€ 773 485€
39
N
Nákladové úroky
8 011€ 7 365€ 3 694€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
72 210€ 51 059€ 40 783€ 42 752€ 76 163€ 18 843€ 3 107€ 530€ 1 443€ 1 945€ 46 883€ 570 471€
41
O
Kurzové straty
56 477€ 41 998€ 61 316€ 60 526€ 60 138€ 7 163€ 5 599€ 1 033€ 1 863€ 2 188€ 40 689€ 3 644 128€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 655€ 7 952€ 8 896€ 9 653€ 9 162€ 8 944€ 7 872€ 6 933€ 8 797€ 68 687€ 69 591€ 136 195€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
38 980 € 40 737 € 5 859 € 424 € 16 467 € 22 926 € 12 394 € 135 545 € 63 529 € 41 681 € 115 547 € -2 436 367 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 369 597 € 16 303 411 € 15 807 518 € 12 881 270 € 12 692 897 € 13 769 662 € 7 512 252 € 7 407 825 € 9 143 250 € 5 816 466 € 768 865 € 1 963 287 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 838 737 € 3 449 805 € 3 350 859 € 2 895 162 € 2 788 846 € 3 043 243 € 1 764 855 € 1 348 467 € 403 795 € 640 307 € 420 028 € 206 034 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 584 124€ 3 419 336€ 2 751 297€ 3 392 225€ 2 836 500€ 3 030 658€ 1 912 635€ 1 729 133€ 890 963€ 748 222€ 336 428€ 193 454€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
254 613€ 30 469€ 599 562€ -497 063€ -47 654€ 12 585€ -147 780€ -380 666€ -487 168€ -107 915€ 83 600€ 12 580€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 530 860 € 12 853 606 € 12 456 659 € 9 986 108 € 9 904 051 € 10 726 419 € 5 747 397 € 6 059 358 € 8 739 455 € 5 176 159 € 348 837 € 1 757 253 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 369 597 € 16 303 411 € 15 807 518 € 12 881 270 € 12 692 897 € 13 769 662 € 7 512 252 € 7 407 825 € 9 143 250 € 5 816 466 € 768 865 € 1 963 287 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 530 860 € 12 853 606 € 12 456 659 € 9 986 108 € 9 904 051 € 10 726 419 € 5 747 397 € 6 059 358 € 8 739 455 € 5 176 159 € 348 837 € 1 757 253 €