Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 836 776 € 2 997 701 € 3 569 564 € 3 110 802 € 3 026 816 € 3 034 807 € 2 892 618 € 2 466 174 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 836 776€ 2 997 701€ 3 569 564€ 3 110 802€ 3 083 679€ 3 014 549€ 2 902 597€ 2 478 291€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-56 863€ 20 258€ -9 979€ -12 117€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 868 748 € 2 374 474 € 2 171 380 € 1 796 537 € 1 715 860 € 1 582 244 € 1 543 995 € 1 333 479 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
619 831€ 706 138€ 726 587€ 601 211€ 652 372€ 588 579€ 613 464€ 466 314€
10
B.2
Služby
1 248 917€ 1 668 336€ 1 444 793€ 1 195 326€ 1 063 488€ 993 665€ 930 531€ 867 165€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
968 028 € 623 227 € 1 398 184 € 1 314 265 € 1 310 956 € 1 452 563 € 1 348 623 € 1 132 695 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
115 208 € 84 011 € 62 193 € 60 256 € 72 908 € 56 863 € 52 887 € 48 611 €
13
C.1
Mzdové náklady
77 946€ 56 634€ 40 765€ 42 434€ 51 055€ 38 805€ 37 715€ 35 525€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
26 057€ 19 223€ 13 700€ 14 039€ 17 237€ 12 991€ 12 626€ 10 608€
16
C.4
Sociálne náklady
11 205€ 8 154€ 7 728€ 3 783€ 4 616€ 5 067€ 2 546€ 2 478€
17
D
Dane a poplatky
30 227€ 30 204€ 1 539€ 1 471€ 1 125€ 1 068€ 1 028€ 983€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
120 945€ 138 158€ 97 715€ 128 305€ 135 861€ 133 377€ 117 735€ 97 059€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
31 724€ 55 313€ 31 862€ 2 197€ 1 636€ 1 310€ 3 104€ 5 987€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 688€ 1 238€ 435€ -276€ 1 313€ 17 132€ 907€ 303€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 500€ 9 048€ 11 170€ 3 175€ 5 652€ 3 529€ 2 360€ 1 746€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
734 560 € 418 357 € 1 257 864 € 1 122 979 € 1 098 359 € 1 276 168 € 1 178 624 € 990 586 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
22€ 134€ 427€ 440€ 8 858€ 1 801€ 1 507€ 3 839€
40
XI.
Kurzové zisky
24€ 57€ 1 001€
41
O
Kurzové straty
5€ 192€ 1 256€ 553€ 1 260€ 419€ 1 007€ 495€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 274€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 753€ 16 208€ 10 350€ 7 623€ 6 688€ 5 993€ 6 858€ 6 894€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 736 € -16 266 € -11 155 € -7 736 € 910 € -4 611 € -6 301 € -1 275 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
719 824 € 402 091 € 1 246 709 € 1 115 243 € 1 099 269 € 1 271 557 € 1 172 323 € 989 311 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
66 635 € 87 914 € 265 734 € 247 883 € 247 483 € 281 192 € 270 145 € 188 340 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
66 635€ 87 914€ 265 734€ 247 883€ 247 483€ 281 192€ 270 145€ 188 340€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
653 189 € 314 177 € 980 975 € 867 360 € 851 786 € 990 365 € 902 178 € 800 971 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
719 824 € 402 091 € 1 246 709 € 1 115 243 € 1 099 269 € 1 271 557 € 1 172 323 € 989 311 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
653 189 € 314 177 € 980 975 € 867 360 € 851 786 € 990 365 € 902 178 € 800 971 €