Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TSconsult s.r.o. v konkurze

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.07.2013
31.07.2020
01.07.2012
31.07.2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 545 € 59 043 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 545 € 59 043 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 545 € 59 043 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
6 545€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
59 043€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 545 € 59 043 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 545 € 59 043 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
52 404 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
52 404€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-94 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]