Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 466 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 442 700€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 23 300 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 773 424 € 15 015 505 € 13 735 830 € 10 648 761 € 12 790 235 € 10 320 809 € 7 762 255 € 10 087 302 € 8 944 072 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 482 353€ 14 974 777€ 13 473 806€ 10 635 374€ 13 083 008€ 9 898 079€ 8 038 954€ 9 998 856€ 8 656 224€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
287 112€ 32 975€ 254 338€ 4 996€ -292 773€ 422 730€ -276 699€ 88 446€ 287 848€
07
II.3
Aktivácia
3 959€ 7 753€ 7 686€ 8 391€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 880 466 € 11 916 971 € 10 585 424 € 8 088 210 € 9 986 885 € 8 014 815 € 5 764 295 € 7 743 587 € 6 871 767 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 747 760€ 9 255 756€ 8 257 484€ 6 249 245€ 7 716 629€ 6 208 014€ 4 637 664€ 6 113 623€ 5 289 964€
10
B.2
Služby
2 132 706€ 2 661 215€ 2 327 940€ 1 838 965€ 2 270 256€ 1 806 801€ 1 126 631€ 1 629 964€ 1 581 803€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 892 958 € 3 121 834 € 3 150 406 € 2 560 551 € 2 803 350 € 2 305 994 € 1 997 960 € 2 343 715 € 2 072 305 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 630 843 € 1 747 716 € 1 650 514 € 1 446 737 € 1 444 937 € 1 325 576 € 1 263 786 € 1 268 947 € 1 134 880 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 153 214€ 1 255 364€ 1 193 664€ 1 056 953€ 1 056 804€ 965 110€ 928 323€ 928 691€ 827 039€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
420 359€ 449 645€ 425 833€ 360 500€ 358 686€ 331 197€ 307 902€ 311 245€ 276 417€
16
C.4
Sociálne náklady
57 270€ 42 707€ 31 017€ 29 284€ 29 447€ 29 269€ 27 561€ 29 011€ 31 424€
17
D
Dane a poplatky
20 362€ 39 198€ 15 647€ 11 890€ 11 721€ 12 220€ 11 463€ 11 442€ 8 915€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
421 217€ 377 321€ 280 279€ 255 465€ 382 752€ 409 813€ 417 131€ 553 069€ 566 176€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8€ 21 100€ 31 083€ 5 833€ 2 083€ 32 750€ 2 083€ 4 177€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 514€ 35 879€ 21 828€ 12 549€ 690€ 3 105€ 80€ 2 147€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
136 619€ 63 123€ 94 852€ 58 205€ 83 655€ 67 841€ 63 717€ 115 617€ 142 374€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-3 404€ 30 392€ 213 799€ 142 496€ 53 478€ 41 264€ 33 951€ 102 129€ 131 734€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-46 947 € 975 551 € 1 094 274 € 755 452 € 996 200 € 617 022 € 334 324 € 523 665 € 375 004 €
38
X.
Výnosové úroky
30€ 36€ 17€ 152€ 405€ 753€
39
N
Nákladové úroky
42 668€ 64 208€ 45 535€ 45 972€ 53 554€ 50 716€ 65 981€ 97 533€ 124 797€
40
XI.
Kurzové zisky
471€ 342€
41
O
Kurzové straty
18€ 57€ 10€ 35€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 535€ 4 470€ 3 221€ 3 890€ 4 556€ 2 325€ 3 375€ 2 566€ 5 001€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-46 732 € -68 354 € -48 756 € -49 832 € -58 131 € -53 024 € -69 204 € -99 704 € -129 080 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-93 679 € 907 197 € 1 045 518 € 705 620 € 938 069 € 563 998 € 265 120 € 423 961 € 245 924 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 122 € 203 472 € 262 114 € 167 475 € 239 233 € 129 008 € 65 330 € 93 931 € -86 346 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
36 615€ 185 780€ 239 856€ 220 847€ 266 638€ 123 097€ 78 390€ 29 500€ 33€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-20 493€ 17 692€ 22 258€ -53 372€ -27 405€ 5 911€ -13 060€ 64 431€ -86 379€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-109 801 € 703 725 € 783 404 € 538 145 € 698 836 € 434 990 € 199 790 € 330 030 € 332 270 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-93 679 € 907 197 € 1 045 518 € 705 620 € 938 069 € 563 998 € 265 120 € 423 961 € 245 924 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-109 801 € 703 725 € 783 404 € 538 145 € 698 836 € 434 990 € 199 790 € 330 030 € 332 270 €