Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SaarGummi Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
71 448 511 € 79 998 283 € 81 067 101 € 76 701 167 € 59 036 436 € 48 256 620 € 41 203 039 € 50 355 969 € 49 005 462 € 39 099 696 € 29 783 359 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
71 077 554€ 79 606 343€ 80 533 269€ 76 458 650€ 58 290 702€ 48 336 032€ 41 855 543€ 49 915 672€ 48 250 953€ 38 376 929€ 29 308 677€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
370 957€ 391 940€ 533 832€ 242 517€ 745 734€ -79 412€ -652 504€ 440 297€ 754 509€ 722 767€ 474 682€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
42 575 224 € 47 386 443 € 48 926 924 € 48 100 390 € 43 516 622 € 35 341 741 € 29 528 893 € 37 473 738 € 37 021 458 € 25 897 810 € 20 601 232 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 617 476€ 30 787 621€ 31 160 408€ 29 692 710€ 26 125 204€ 21 701 526€ 19 722 255€ 25 486 310€ 25 236 053€ 17 946 207€ 13 967 292€
10
B.2
Služby
14 997 648€ 16 481 811€ 17 752 582€ 18 446 849€ 17 276 837€ 13 747 783€ 9 806 638€ 11 987 428€ 11 785 405€ 7 951 603€ 6 633 940€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
28 873 287 € 32 611 840 € 32 140 177 € 28 600 777 € 15 519 814 € 12 914 879 € 11 674 146 € 12 882 231 € 11 984 004 € 13 201 886 € 9 182 127 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 009 268 € 19 732 359 € 17 110 917 € 14 502 670 € 8 978 371 € 7 208 043 € 7 230 302 € 7 314 078 € 6 967 585 € 7 031 383 € 7 767 646 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 762 088€ 14 333 164€ 12 411 683€ 10 611 668€ 6 595 152€ 5 259 044€ 5 344 397€ 5 385 016€ 5 084 844€ 5 166 876€ 5 736 643€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 825 794€ 4 995 592€ 4 339 169€ 3 573 335€ 2 183 333€ 1 798 684€ 1 740 281€ 1 777 764€ 1 733 630€ 1 720 772€ 1 899 920€
16
C.4
Sociálne náklady
421 386€ 403 603€ 360 065€ 317 667€ 199 886€ 150 315€ 145 624€ 151 298€ 149 111€ 143 735€ 131 083€
17
D
Dane a poplatky
307 772€ 254 850€ 235 331€ 232 824€ 223 415€ 146 779€ 119 099€ 140 787€ 123 528€ 101 228€ 109 229€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 427 146€ 3 400 126€ 3 458 975€ 3 497 393€ 3 270 667€ 2 939 481€ 2 730 253€ 2 410 508€ 2 088 605€ 1 860 232€ 10 443 984€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
38 236€ 73 574€ 48 617€ 142 926€ 2 140 251€ 1 078 147€ 24 094€ 312 040€ 461 962€ 461 792€ 499 396€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
38 018€ 63 963€ 54 262€ 123 543€ 2 112 063€ 1 063 783€ 24 482€ 294 053€ 508 894€ 478 546€ 518 034€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
41 201€ 3 995€ 26 932€ 42 200€ -67 795€ 113 275€ 30 757€ 37 929€ 8 157€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
256 149€ 835 000€ 157 075€ 324 042€ 376 315€ 330 422€ 246 961€ 359 580€ 184 253€ 70 158€ 317 897€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
741 644€ 1 893 140€ 1 401 769€ 2 101 095€ 1 262 155€ 696 178€ 483 772€ 567 547€ 667 662€ 458 265€ 556 804€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 602 623 € 8 171 981 € 10 057 683 € 8 568 020 € 2 257 504 € 2 155 909 € 1 326 536 € 2 826 878 € 2 273 945 € 3 766 253 € -9 404 434 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
77 652€ 12 767€ 39€ 61€ 17€ 36€ 34€ 221€ 514€ 567€ 19 632€
39
N
Nákladové úroky
189 419€ 224 004€ 358 321€ 468 162€ 474 071€ 532 957€ 557 053€ 1 461 704€ 2 198 994€ 3 684 244€ 2 096 179€
40
XI.
Kurzové zisky
78€ 1 229€ 160€ 280€ 923€ 19€ 167€ 382€ 621€ 26 659€ 4 446€
41
O
Kurzové straty
707€ 3 689€ 1 397€ 6 524€ 1 646€ 624€ 903€ 2 268€ 1 832€ 2 659€ 13 705€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 574€ 42 470€ 26 920€ 23 696€ 23 740€ 17 388€ 11 369€ 9 801€ 5 836€ 3 129€ 6 966€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-120 970 € -256 167 € -386 439 € -498 041 € -498 517 € -550 914 € -569 124 € -1 473 170 € -2 205 527 € -3 662 806 € -2 092 772 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 481 653 € 7 915 814 € 9 671 244 € 8 069 979 € 1 758 987 € 1 604 995 € 757 412 € 1 353 708 € 68 418 € 103 447 € -11 497 206 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 204 079 € 1 705 741 € 2 093 543 € 1 802 840 € 529 658 € 517 448 € 255 000 € 181 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 120 079€ 1 532 741€ 1 790 543€ 1 713 840€ 387 658€ 252 448€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
84 000€ 173 000€ 303 000€ 89 000€ 142 000€ 265 000€ 255 000€ 181 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 277 574 € 6 210 073 € 7 577 701 € 6 267 139 € 1 229 329 € 1 087 547 € 502 412 € 1 172 708 € 68 418 € 103 447 € -11 497 206 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
33 536€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
33 536 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
33 536 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 481 653 € 7 915 814 € 9 671 244 € 8 069 979 € 1 758 987 € 1 604 995 € 757 412 € 1 387 244 € 68 418 € 103 447 € -11 497 206 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 277 574 € 6 210 073 € 7 577 701 € 6 267 139 € 1 229 329 € 1 087 547 € 502 412 € 1 206 244 € 68 418 € 103 447 € -11 497 206 €