Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
59 000 € 19 600 € 1 759 € 29 000 € 14 833 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 000 € 11 200 € 29 000 € 14 833 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
45 000 € 8 400 € 1 759 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
656 286 € 930 133 € 885 966 € 853 894 € 1 013 416 € 817 590 € 757 646 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
656 286 € 930 133 € 885 966 € 853 894 € 1 013 416 € 817 590 € 757 646 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
479 187 € 682 265 € 620 462 € 598 204 € 777 681 € 632 698 € 636 406 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
218 952 € 326 865 € 264 859 € 307 529 € 404 805 € 310 196 € 301 308 €
10
B.2
Služby
260 235 € 355 400 € 355 603 € 290 675 € 372 876 € 322 502 € 335 098 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
222 099 € 256 268 € 267 263 € 255 690 € 235 735 € 184 892 € 121 240 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
111 913 € 85 899 € 70 236 € 69 838 € 64 854 € 37 777 € 33 980 €
13
C.1
Mzdové náklady
76 827 € 59 386 € 47 595 € 47 244 € 44 881 € 23 735 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 059 € 20 484 € 16 827 € 17 009 € 15 846 € 7 797 €
16
C.4
Sociálne náklady
8 027 € 6 029 € 5 814 € 5 585 € 4 127 € 2 448 €
17
D
Dane a poplatky
12 428 € 15 084 € 12 180 € 14 012 € 13 057 € 15 887 € 13 180 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 327 € 108 862 € 141 372 € 127 832 € 94 451 € 82 736 € 65 433 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
39 150 € 13 100 € 31 773 € 834 € 31 200 € 30 500 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 612 € 31 422 € 23 735 € 6 824 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-17 670 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 € 36 458 € 1 457 € 1 243 € 762 € 1 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 914 € 64 629 € 24 447 € 24 360 € 22 026 € 51 703 € 19 824 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
20 691 € 35 410 € 20 836 € 21 725 € 42 109 € 4 255 € 12 499 €
38
X.
Výnosové úroky
489 €
39
N
Nákladové úroky
8 762 € 7 557 € 11 081 € 11 431 € 13 576 € 16 145 € 20 246 €
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 958 € 776 € 658 € 870 € 1 171 € 1 126 € 1 324 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 720 € -8 333 € -11 250 € -12 301 € -14 747 € -17 271 € -21 570 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 971 € 27 077 € 9 586 € 9 424 € 27 362 € -13 016 € -9 071 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 436 € 6 507 € 2 880 € 3 033 € 6 281 € 3 005 € 563 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 436 € 6 507 € 2 880 € 3 033 € 6 281 € 3 005 € 563 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 535 € 20 570 € 6 706 € 6 391 € 21 081 € -16 021 € -9 634 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
7 101 €
53
T
Mimoriadne náklady
332 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 769 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
6 769 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 971 € 27 077 € 9 586 € 9 424 € 27 362 € -13 016 € -2 302 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 535 € 20 570 € 6 706 € 6 391 € 21 081 € -16 021 € -2 865 €