Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ContiTrade Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 083 804€ 14 934 146€ 14 533 557€ 13 856 762€ 18 578 408€ 22 566 463€ 21 945 285€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 727 188 € 14 961 878 € 14 551 030 € 16 724 500 € 18 596 266 € 22 613 743 € 21 962 334 € 22 052 422 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 920 801€ 10 693 042€ 10 564 246€ 10 371 804€ 15 436 084€ 19 817 443€ 19 507 689€ 19 874 527€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 163 003€ 4 241 104€ 3 969 311€ 3 484 958€ 3 142 324€ 2 749 020€ 2 437 596€ 2 160 389€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
572 550€ 2 799€ 1 584€ 19 611€ 2 967€ 5 885€ 2 536€ 1 448€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
70 834€ 24 933€ 15 889€ 2 848 127€ 14 891€ 41 395€ 14 513€ 16 058€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
16 634 492 € 16 988 633 € 16 977 848 € 16 325 345 € 19 512 167 € 23 210 251 € 22 587 899 € 22 312 767 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 536 119€ 8 857 042€ 8 820 434€ 8 233 401€ 12 006 702€ 16 619 360€ 16 279 034€ 16 383 620€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
448 296€ 494 042€ 567 900€ 699 622€ 740 717€ 561 431€ 539 297€ 422 503€
13
C.
Opravné položky k zásobám
18 708€ 18 527€ 28 332€ -33 124€ -63 206€ -25 656€ -4 629€ 64 039€
14
D.
Služby
2 361 727€ 2 461 385€ 2 719 752€ 2 458 939€ 2 650 808€ 1 871 816€ 1 784 395€ 1 743 353€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 204 329 € 4 467 340 € 4 165 954 € 3 850 192 € 3 589 176 € 3 441 278 € 3 295 169 € 3 066 729 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 873 765€ 3 104 436€ 2 897 708€ 2 679 527€ 2 485 378€ 2 405 986€ 2 307 377€ 2 119 998€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 058 818€ 1 140 833€ 1 060 148€ 976 215€ 900 050€ 864 590€ 830 187€ 790 429€
19
E.4.
Sociálne náklady
271 746€ 222 071€ 208 098€ 194 450€ 203 748€ 170 702€ 157 605€ 156 302€
20
F.
Dane a poplatky
113 780€ 92 650€ 91 165€ 93 296€ 87 891€ 86 867€ 89 497€ 86 990€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
540 912€ 531 611€ 517 500€ 490 426€ 483 565€ 479 128€ 458 109€ 428 398€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
540 912€ 531 611€ 517 500€ 490 426€ 483 565€ 479 128€ 458 109€ 428 398€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
347 054€ 0€ 0€ 4 893€ 0€ 1 425€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 390€ -8 660€ -17 491€ -13 747€ -63 132€ -7 714€ 54 954€ -105 321€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
65 957€ 74 696€ 84 302€ 541 447€ 79 646€ 182 316€ 92 073€ 222 456€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 907 304 € -2 026 755 € -2 426 818 € 399 155 € -915 901 € -596 508 € -625 565 € -260 345 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 718 954 € 3 103 150 € 2 397 139 € 2 497 924 € 3 243 387 € 3 539 512 € 3 347 188 € 3 421 401 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 159 € 4 914 € 2 276 € 3 173 € 5 352 € 2 867 € 3 042 € 4 594 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
621 € 4 336 € 1 964 € 2 335 € 5 102 € 2 806 € 2 714 € 4 594 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
548€ 1 976€ 1 789€ 1 209€ 1 253€ 1 086€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
73€ 2 360€ 175€ 1 126€ 3 849€ 1 720€ 2 714€ 4 594€
42
XII.
Kurzové zisky
6 538€ 578€ 312€ 838€ 1€ 12€ 328€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 249€ 49€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
81 152 € 76 353 € 66 767 € 60 247 € 55 508 € 58 006 € 66 290 € 79 924 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
45 175 € 41 297 € 34 649 € 26 943 € 29 513 € 23 580 € 37 492 € 37 775 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
45 162€ 41 186€ 34 187€ 26 029€ 28 172€ 21 836€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13€ 111€ 462€ 914€ 1 341€ 1 744€ 37 492€ 37 775€
52
O.
Kurzové straty
1 422€ 1 690€ 3 138€ 8 310€ 493€ 436€ 795€ 28€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
34 555€ 33 366€ 28 980€ 24 994€ 25 502€ 33 990€ 28 003€ 42 121€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-73 993 € -71 439 € -64 491 € -57 074 € -50 156 € -55 139 € -63 248 € -75 330 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 981 297 € -2 098 194 € -2 491 309 € 342 081 € -966 057 € -651 647 € -688 813 € -335 675 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-14 515 € 12 754 € 25 708 € 32 781 € 46 309 € -7 939 € -35 060 € -5 296 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 0€ 2 880€ 2 880€ 2 883€ 2 880€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 515€ 12 754€ 25 708€ 29 901€ 43 429€ -10 822€ -37 940€ -5 296€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 966 782 € -2 110 948 € -2 517 017 € 309 300 € -1 012 366 € -643 708 € -653 753 € -330 379 €