Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

XaY s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4R/1/2012
 • Spisová značka 4R/1/2012
 • Prvý a posledný záznam 28.5.2012 - 18.9.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.9.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michal Mišík Bratislava Bratislavský
2.9.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.7.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.3.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.3.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
20.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.2.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivana Sláviková Bratislava Bratislavský
27.1.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
29.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
8.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.11.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Dušan Repák Bratislava Bratislavský
12.3.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
29.7.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
15.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
8.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
11.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
27.3.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
31.1.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
30.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.11.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Miroslav Purdeš Bratislava Bratislavský
12.11.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Miroslav Purdeš Bratislava Bratislavský
29.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Miroslav Purdeš Bratislava Bratislavský
2.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Miroslav Purdeš Bratislava Bratislavský
21.8.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Miroslav Purdeš Bratislava Bratislavský
8.8.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Miroslav Purdeš Bratislava Bratislavský
23.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.6.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 4K/7/2012
 • Spisová značka 4K/7/2012
 • Prvý a posledný záznam 5.3.2012 - 20.8.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
1.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.4.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.4.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.3.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.3.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.9.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michal Mišík Bratislava Bratislavský