Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
387 748 € 430 391 € 401 360 € 358 825 € 309 659 € 360 586 € 331 537 € 338 005 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
227 291 € 227 479 € 174 101 € 155 589 € 144 890 € 146 214 € 146 071 € 187 104 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
227 291 € 227 479 € 174 101 € 155 589 € 144 890 € 146 214 € 146 071 € 187 104 €
012
A.II.1
Pozemky
7 502€ 7 502€ 7 502€ 7 502€ 7 502€ 7 502€ 7 502€ 7 502€
013
A.II.2
Stavby
103 159€ 87 351€ 89 971€ 92 591€ 101 172€ 109 753€ 101 140€ 112 246€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
116 200€ 128 586€ 76 198€ 55 066€ 36 216€ 28 959€ 37 429€ 67 356€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
430€ 430€ 430€ 430€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 610€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
156 421 € 200 379 € 226 499 € 200 537 € 163 391 € 212 984 € 184 671 € 145 179 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
73 499 € 100 626 € 90 519 € 85 422 € 49 229 € 73 477 € 77 435 € 81 973 €
032
B.I.1
Materiál
2 351€ 22 761€ 22 761€ 22 827€ 225€ 2 078€ 5 765€ 5 604€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
035
B.I.4
Zvieratá
350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€
036
B.I.5
Tovar
71 148€ 77 515€ 67 408€ 62 245€ 48 654€ 71 049€ 71 320€ 76 019€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
51 733 € 69 241 € 111 000 € 104 901 € 72 466 € 67 541 € 68 767 € 37 704 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
51 660€ 48 822€ 78 544€ 98 590€ 72 069€ 67 489€ 68 657€ 37 576€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
46€ 1 594€ 631€ 6 311€ 247€ 52€ 110€ 128€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27€ 18 825€ 31 825€ 150€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
31 189 € 30 512 € 24 980 € 10 214 € 41 696 € 71 966 € 38 469 € 25 502 €
056
B.IV.1
Peniaze
22 217€ 28 314€ 19 317€ 3 079€ 21 502€ 61 836€ 28 919€ 6 576€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 972€ 2 198€ 5 663€ 7 135€ 20 194€ 10 130€ 9 550€ 18 926€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 036 € 2 533 € 760 € 2 699 € 1 378 € 1 388 € 795 € 5 722 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 036€ 2 533€ 760€ 2 699€ 1 378€ 1 388€ 795€ 5 722€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
387 748 € 430 391 € 401 360 € 358 825 € 309 659 € 360 586 € 331 537 € 338 005 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
185 144 € 170 208 € 180 298 € 170 839 € 159 151 € 204 355 € 193 497 € 190 612 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
14 559 € 14 559 € 14 559 € 14 559 € 14 559 € 79 416 € 79 749 € 79 749 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
14 559€ 14 559€ 14 559€ 14 559€ 14 559€ 79 416€ 79 417€ 79 417€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€ 332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 332 € 10 332 € 10 332 € 10 332 € 10 332 € 10 332 € 8 463 € 8 105 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 332€ 10 332€ 10 332€ 10 332€ 10 332€ 10 332€ 8 463€ 8 105€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
45 318 € 37 779 € 45 947 € 34 249 € 0 € 3 748 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
45 318€ 37 779€ 45 947€ 34 249€ 0€ 3 748€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 935 € 7 538 € 9 460 € 11 699 € 34 260 € 10 859 € 5 285 € 2 758 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
202 604 € 260 183 € 221 062 € 187 986 € 150 508 € 156 231 € 138 040 € 147 393 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 641 € 614 € 862 € 1 090 € 1 242 € 1 519 € 1 678 € 491 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
614€ 862€ 1 090€ 1 242€ 1 519€ 1 678€ 491€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 641€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
529 € 934 € 40 448 € 642 € 9 900 € 13 955 € 15 087 € 34 259 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
529€ 934€ 772€ 642€ 553€ 473€ 376€ 323€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
39 676€ 9 347€ 13 482€ 14 711€ 33 936€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
122 434 € 137 600 € 85 017 € 92 932 € 56 036 € 42 516 € 37 553 € 42 961 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
27 009€ 15 363€ 49 432€ 20 024€ 26 718€ 22 130€ 16 975€ 12 366€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
582€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 900€ 4 346€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 944€ 930€ 3 232€ 5 554€ 1 876€ 1 123€ 506€ 1 843€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 580€ 1 215€ 1 856€ 1 310€ 365€ 661€ 314€ 991€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 784€ 9 576€ 4 595€ 5 776€ 14 208€ 7 664€ 3 541€ 4 457€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
71 117€ 110 516€ 25 902€ 32 368€ 12 869€ 10 938€ 15 635€ 18 958€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
75 000 € 121 035 € 94 735 € 93 322 € 83 330 € 98 241 € 83 722 € 69 682 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
75 000€ 98 700€ 47 000€ 59 000€ 33 973€ 43 904€ 56 768€ 69 632€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
22 335€ 47 735€ 34 322€ 49 357€ 54 337€ 26 954€ 50€