Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
679 761€ 598 868€ 634 195€ 491 730€ 779 176€ 653 401€ 601 288€ 539 444€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
522 681€ 455 291€ 521 699€ 368 341€ 567 901€ 479 674€ 441 234€ 369 775€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
157 080 € 143 577 € 112 496 € 123 389 € 211 275 € 173 727 € 160 054 € 169 669 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
37 250 € 16 135 € 27 012 € 10 033 € 9 733 € 26 003 € 8 883 € 11 879 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
37 600€ 16 135€ 27 012€ 10 033€ 9 733€ 26 003€ 8 883€ 8 844€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-350€
07
II.3
Aktivácia
3 035€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
63 446 € 50 233 € 56 826 € 62 612 € 127 496 € 111 495 € 71 501 € 81 610 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 798€ 23 000€ 22 186€ 24 449€ 55 628€ 33 756€ 32 477€ 28 141€
10
B.2
Služby
37 648€ 27 233€ 34 640€ 38 163€ 71 868€ 77 739€ 39 024€ 53 469€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
130 884 € 109 479 € 82 682 € 70 810 € 93 512 € 88 235 € 97 436 € 99 938 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
50 267 € 54 068 € 52 157 € 28 953 € 21 993 € 32 763 € 30 677 € 56 631 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 248€ 39 533€ 38 753€ 22 009€ 16 495€ 24 185€ 22 307€ 42 265€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 815€ 13 246€ 12 472€ 6 752€ 5 222€ 8 196€ 7 539€ 12 884€
16
C.4
Sociálne náklady
1 204€ 1 289€ 932€ 192€ 276€ 382€ 831€ 1 482€
17
D
Dane a poplatky
1 418€ 2 460€ 1 525€ 1 968€ 2 120€ 2 043€ 2 149€ 2 337€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 721€ 34 689€ 25 184€ 23 518€ 22 935€ 35 671€ 41 033€ 31 935€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 917€ 3 647€ 26 358€ 5 227€ 2 569€ 2 041€ 2 133€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 327€ 3 021€ 7 958€ 4 546€ 0€ 1 249€ 1 924€ 791€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-445€ -411€ -161€ -213€ 1 231€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 428€ 2 549€ 4 091€ 14 134€ 13 090€ 9 396€ 1 695€ 3 942€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 237€ 4 917€ 6 579€ 8 171€ 5 785€ 5 876€ 8 009€ 5 638€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
28 259 € 16 520 € 20 173 € 23 426 € 53 930 € 22 811 € 16 149 € 8 681 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 1€ 3€ 3€ 2€ 5€
39
N
Nákladové úroky
7 126€ 7 443€ 4 739€ 4 124€ 5 188€ 4 278€ 4 727€ 5 489€
40
XI.
Kurzové zisky
148€ 607€ 118€ 42€ 947€ 89€ 56€ 2 678€
41
O
Kurzové straty
452€ 443€ 1 104€ 626€ 1 457€ 1 923€ 2 159€ 618€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 819€ 4 045€ 2 052€ 3 589€ 4 293€ 2 258€ 2 078€ 1 705€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 249 € -11 324 € -7 777 € -8 296 € -9 988 € -8 367 € -8 906 € -5 129 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
19 010 € 5 196 € 12 396 € 15 130 € 43 942 € 14 444 € 7 243 € 3 552 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 075 € -2 342 € 2 936 € 3 431 € 9 682 € 3 585 € 1 958 € 794 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 075€ -2 342€ 2 936€ 3 431€ 9 682€ 3 585€ 1 958€ 794€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 935 € 7 538 € 9 460 € 11 699 € 34 260 € 10 859 € 5 285 € 2 758 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
19 010 € 5 196 € 12 396 € 15 130 € 43 942 € 14 444 € 7 243 € 3 552 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 935 € 7 538 € 9 460 € 11 699 € 34 260 € 10 859 € 5 285 € 2 758 €