Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

H TREND s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 535 € 38 490 € 42 764 € 47 023 € 44 009 € 50 623 € 74 934 € 76 375 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
30 535 € 38 490 € 42 764 € 47 023 € 43 947 € 50 524 € 74 103 € 76 266 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 275 € 14 553 € 26 181 € 26 513 € 30 064 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
14 553€ 26 181€ 26 513€ 30 064€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
25 381 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 154 € 5 489 € 5 763 € 11 124 € 9 729 € 7 719 € 22 691 € 11 087 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 154€ 5 420€ 5 694€ 11 031€ 9 729€ 7 719€ 22 543€ 11 087€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
69€ 69€ 69€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
148€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
24€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 001 € 37 001 € 31 624 € 19 665 € 16 624 € 24 899 € 35 115 €
056
B.IV.1
Peniaze
33 001€ 37 001€ 31 624€ 19 665€ 16 624€ 24 899€ 35 115€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
62 € 99 € 831 € 109 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
62€ 99€ 831€ 109€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 535 € 38 490 € 42 764 € 47 023 € 44 009 € 50 623 € 74 934 € 76 375 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-2 280 € -325 € 1 588 € 9 082 € 11 024 € 11 690 € 12 431 € 12 273 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 630 € 8 630 € 8 630 € 8 630 € 8 630 € 8 630 € 8 630 € 8 630 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 630€ 8 630€ 8 630€ 8 630€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
166 € 166 € 166 € 166 € 166 € 166 € 166 € 166 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
166€ 166€ 166€ 166€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-9 121 € -7 209 € 286 € 2 228 € 2 735 € 3 635 € 3 477 € 4 613 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 735€ 3 635€ 3 477€ 4 613€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 955 € -1 912 € -7 494 € -1 942 € -507 € -741 € 158 € -1 136 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
32 815 € 38 815 € 41 176 € 37 941 € 32 985 € 38 933 € 62 503 € 64 102 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 3 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2€ 2€ 2€ 3€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
19 367 € 27 253 € 31 518 € 30 177 € 25 231 € 35 459 € 50 119 € 49 574 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 322€ 10 698€ 14 737€ 15 413€ 15 847€ 30 861€ 44 599€ 42 952€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 215€ 7 185€ 5 230€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
423€ 417€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1€ 60€ 91€ 78€ 58€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
25€ 74€ 478€ 392€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9 045€ 9 340€ 9 596€ 9 533€ 9 299€ 4 433€ 4 541€ 5 755€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 446 € 11 560 € 9 656 € 7 762 € 7 752 € 3 472 € 12 382 € 14 525 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
13 446€ 11 560€ 9 656€ 7 762€ 7 752€ 3 472€ 12 382€ 14 525€