Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
36 577 529 € 10 177 786 € 9 197 419 € 12 905 141 € 21 065 175 € 19 211 059 € 1 452 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 450 954 € 10 072 434 € 9 025 486 € 12 698 602 € 20 959 873 € 19 448 374 € 2 518 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
126 575 € 105 352 € 171 933 € 206 539 € 105 302 € -237 315 € -1 066 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
22 680 € 23 069 € 20 280 € 23 183 € 69 786 € 33 500 € 64 295 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 680 € 23 069 € 20 280 € 23 183 € 69 786 € 33 500 € 64 295 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
195 405 € 165 237 € 222 953 € 253 651 € 262 019 € 171 489 € 43 324 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 766 € 13 807 € 24 010 € 27 208 € 42 956 € 52 980 € 5 155 €
10
B.2
Služby
173 639 € 151 430 € 198 943 € 226 443 € 219 063 € 118 509 € 38 169 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-46 150 € -36 816 € -30 740 € -23 929 € -86 931 € -375 304 € 19 905 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
33 533 € 33 079 € 33 391 € 32 200 € 33 177 € 21 960 €
13
C.1
Mzdové náklady
22 892 € 22 814 € 22 877 € 22 156 € 23 044 € 15 437 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 057 € 8 030 € 8 052 € 7 798 € 8 111 € 5 434 €
16
C.4
Sociálne náklady
2 584 € 2 235 € 2 462 € 2 246 € 2 022 € 1 089 €
17
D
Dane a poplatky
146 € 146 € 142 € 159 € 248 € 396 € 3 944 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 096 € 20 280 € 23 878 € 24 132 € 24 132 € 42 617 € 5 289 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
47 743 € 11 170 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 060 € 6 925 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 247 € 1 384 € 6 386 € 3 064 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
331 € 103 658 € 1 € 487 € 292 007 € 449 545 € 2 334 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70 851 € 4 784 € 5 934 € 8 073 € 8 737 € 15 220 € 3 300 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-160 445 € 8 553 € -94 084 € -90 253 € 137 398 € 24 345 € 10 887 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 4 € 2 € 4 768 € 1 €
39
N
Nákladové úroky
48 € 895 € 1 968 € 3 170 € 5 378 € 5 462 €
40
XI.
Kurzové zisky
4 € 3 € 10 € 10 €
41
O
Kurzové straty
6 € 3 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 328 € 3 420 € 2 299 € 1 605 € 1 433 € 2 622 € 230 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 376 € -4 317 € -4 263 € -4 761 € -6 799 € -3 319 € -229 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-163 821 € 4 236 € -98 347 € -95 014 € 130 599 € 21 026 € 10 658 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 3 152 € 30 986 € 12 301 € 2 030 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 880 € 2 881 € 31 207 € 10 021 € 2 030 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
271 € -221 € 2 280 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-163 821 € 1 356 € -101 227 € -98 166 € 99 613 € 8 725 € 8 628 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-163 821 € 4 236 € -98 347 € -95 014 € 130 599 € 21 026 € 10 658 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-163 821 € 1 356 € -101 227 € -98 166 € 99 613 € 8 725 € 8 628 €