Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SYON SK, s. r. o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
783 386€ 3 750€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
780 012€ 3 574€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 374 € 176 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 150 € 16 372 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 150€ 16 372€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 462 € 2 240 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 598€ 2 199€
10
B.2
Služby
1 864€ 41€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 062 € 14 308 €
17
D
Dane a poplatky
847€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 595€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
477 843€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
429 738€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
72€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 134 € 54 971 €
38
X.
Výnosové úroky
4€
39
N
Nákladové úroky
2 241€
40
XI.
Kurzové zisky
339€
41
O
Kurzové straty
573€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
133€ 7 489€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-367 € -9 726 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 767 € 45 245 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 807 € 45 244 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 767 € 45 245 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 807 € 45 244 €