Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SYON SK, s. r. o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
786 536€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
786 608 € 497 965 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
783 386€ 3 750€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 372€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 150€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
477 843€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
72€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
783 474 € 442 994 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
780 012€ 3 574€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 598€ 2 199€
14
D.
Služby
1 864€ 41€
20
F.
Dane a poplatky
847€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 595€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 595€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
429 738€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 134 € 54 971 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
3 062 € 14 308 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
339 € 4 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4€
42
XII.
Kurzové zisky
339€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
706 € 9 730 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 241 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 241€
52
O.
Kurzové straty
573€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
133€ 7 489€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-367 € -9 726 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 767 € 45 245 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 1€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 807 € 45 244 €