Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 29.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2014 5.5.2014
 • Úpadca e-log, s.r.o.
  IČO: 36365394
  Pri Kysuci 99/77
  010 03   Žilina
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: e-log, s.r.o., so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 365 394, bez likvidácie podľa § 8 ods. 9 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení Zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 5CbR/260/2013
 • ICS 5113241592
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Žaneta Pažická

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 9.12.2014
Výmaz 13.1.2015