Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
-
-
01.07.2009
30.06.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
70 056€ 52 227€ 43 136€ 45 469€ 34 629€ 34 408€ 72 601€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 980€ 38 944€ 30 158€ 31 216€ 21 756€ 19 814€ 33 124€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
29 076 € 13 283 € 12 978 € 14 253 € 12 873 € 14 594 € 39 477 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 049 425 € 1 109 012 € 880 334 € 723 957 € 1 336 257 € 563 706 € 902 138 € 1 170 103 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 057 951€ 1 112 938€ 873 276€ 666 184€ 1 373 640€ 533 203€ 961 739€ 1 123 232€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-8 526€ -3 926€ 7 058€ 57 773€ -37 383€ 30 503€ -59 601€ 46 871€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
720 845 € 724 304 € 604 513 € 442 368 € 866 637 € 407 848 € 576 939 € 946 102 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
565 916€ 583 611€ 437 392€ 346 813€ 751 319€ 350 635€ 482 963€ 879 786€
10
B.2
Služby
154 929€ 140 693€ 167 121€ 95 555€ 115 318€ 57 213€ 93 976€ 66 316€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
357 656 € 397 991 € 288 799 € 295 842 € 482 493 € 170 452 € 364 676 € 224 001 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
321 959 € 312 026 € 275 398 € 274 897 € 264 122 € 248 623 € 259 462 € 254 020 €
13
C.1
Mzdové náklady
230 578€ 223 498€ 197 662€ 198 172€ 190 696€ 185 343€ 187 140€ 182 861€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
80 796€ 78 521€ 69 321€ 68 575€ 66 577€ 55 888€ 65 563€ 62 857€
16
C.4
Sociálne náklady
10 585€ 10 007€ 8 415€ 8 150€ 6 849€ 7 392€ 6 759€ 8 302€
17
D
Dane a poplatky
5 483€ 4 502€ 4 275€ 5 247€ 4 350€ 4 981€ 4 174€ 4 002€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 923€ 21 499€ 27 256€ 29 696€ 24 273€ 27 556€ 26 814€ 22 191€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
250€ 532€ 167€ 770€ 292€ 417€ 4 880€ 43 472€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
432€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 050€ -353€ 24 920€ 33 161€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36 305€ 9 777€ 24 398€ 12 483€ 134€ 2 644€ 133€ 1 628€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 565€ 15 296€ 25 899€ 13 690€ 10 495€ 10 976€ 28 340€ 13 153€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
13 231 € 54 545 € -19 464 € -14 082 € 154 759 € -118 623 € 17 738 € -24 265 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
1 036€ 290€ 454€ 552€ 1 113€ 1 182€ 491€ 1 372€
40
XI.
Kurzové zisky
2 775€ 13€ 261€ -56€ 59€ -18€ 6 800€ 3 189€
41
O
Kurzové straty
58€ 1 322€ 1 046€ 2 060€ 748€ 529€ 487€ 1 873€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
992€ 3 541€ 363€ 917€ 666€ 1 511€ 2 048€ 1 535€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
689 € -5 140 € -1 602 € -3 584 € -2 466 € -3 240 € 3 776 € -1 591 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 920 € 49 405 € -21 066 € -17 666 € 152 293 € -121 863 € 21 514 € -25 856 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 20 198 € 2 880 € 702 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 20 198€ 2 880€ 702€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 040 € 46 525 € -23 946 € -20 546 € 132 095 € -124 743 € 20 812 € -25 856 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 920 € 49 405 € -21 066 € -17 666 € 152 293 € -121 863 € 21 514 € -25 856 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 040 € 46 525 € -23 946 € -20 546 € 132 095 € -124 743 € 20 812 € -25 856 €