Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
804 895 € 856 168 € 938 511 € 985 869 € 937 884 € 980 103 € 1 002 829 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
602 318 € 653 135 € 706 496 € 741 018 € 698 111 € 720 044 € 727 762 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
602 318 € 653 135 € 706 496 € 740 686 € 697 779 € 719 712 € 727 430 €
012
A.II.1
Pozemky
267 652€ 238 560€ 221 948€ 176 757€ 149 965€ 105 079€ 62 212€
013
A.II.2
Stavby
273 153€ 325 816€ 378 479€ 436 418€ 497 648€ 558 880€ 614 845€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 170€ 59 618€ 74 824€ 91 511€ 19 425€ 26 791€ 28 737€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
27 624€ 26 767€ 28 831€ 29 810€ 29 256€ 23 382€ 21 068€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 719€ 2 374€ 2 414€ 6 190€ 1 485€ 5 580€ 568€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
332 € 332 € 332 € 332 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
332€ 332€ 332€ 332€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
200 769 € 201 176 € 230 055 € 242 631 € 238 139 € 258 369 € 273 879 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
164 236 € 140 359 € 174 272 € 169 473 € 166 315 € 158 809 € 172 088 €
032
B.I.1
Materiál
7 764€ 4 519€ 5 929€ 6 372€ 6 780€ 724€ 6 562€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 770€ 13 668€ 9 058€ 8 867€ 7 154€ 12 876€ 9 060€
034
B.I.3
Výrobky
71 245€ 52 205€ 83 293€ 73 306€ 69 625€ 52 695€ 65 437€
035
B.I.4
Zvieratá
72 447€ 69 967€ 75 992€ 80 928€ 82 756€ 92 514€ 91 029€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
10€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 784 € 29 087 € 29 381 € 34 213 € 51 734 € 35 982 € 45 666 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 333€ 25 096€ 22 735€ 29 298€ 46 380€ 28 247€ 43 452€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
250€ 850€ 500€ 1 900€ 1 300€ 440€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 451€ 3 741€ 5 796€ 4 415€ 3 454€ 6 435€ 1 774€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 749 € 31 730 € 26 402 € 38 945 € 20 090 € 63 578 € 56 125 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 613€ 7 814€ 11 709€ 3 344€ 5 017€ 4 345€ 2 095€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 136€ 23 916€ 14 693€ 35 601€ 15 073€ 59 233€ 54 030€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 808 € 1 857 € 1 960 € 2 220 € 1 634 € 1 690 € 1 188 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 808€ 1 857€ 1 960€ 2 220€ 1 634€ 1 690€ 1 188€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
804 895 € 856 168 € 938 511 € 985 869 € 937 884 € 980 103 € 1 002 829 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
561 326 € 584 220 € 623 480 € 628 321 € 621 387 € 644 954 € 644 122 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
51 916 € 51 916 € 51 915 € 55 332 € 55 332 € 59 050 € 55 451 €
069
A.I.1
Základné imanie
51 916€ 51 916€ 51 915€ 55 332€ 55 332€ 59 050€ 55 451€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
532 304 € 571 566 € 569 488 € 566 055 € 583 060 € 583 061 € 583 060 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
199 827€ 199 827€ 197 750€ 194 316€ 194 316€ 194 317€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
194 316€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
332 477€ 371 739€ 371 738€ 371 739€ 388 744€ 388 744€ 388 744€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 335 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 335€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-22 894 € -39 262 € 2 077 € 6 934 € -17 005 € 2 843 € -2 724 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
113 579 € 122 657 € 144 292 € 157 278 € 94 244 € 93 532 € 95 922 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 323 € 10 259 € 7 622 € 7 005 € 7 507 € 11 912 € 11 087 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 323€ 10 259€ 7 622€ 7 005€ 7 507€ 11 912€ 11 087€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
32 997 € 33 542 € 33 461 € 33 614 € 34 724 € 35 176 € 37 729 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
23 236€ 23 236€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 804€ 2 363€ 2 499€ 3 340€ 4 082€ 4 490€ 5 483€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 957€ 7 943€ 7 726€ 7 038€ 7 406€ 7 450€ 9 010€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
45 132 € 34 741 € 43 741 € 42 448 € 52 013 € 46 444 € 41 505 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 431€ 13 824€ 22 442€ 16 283€ 20 237€ 19 765€ 12 167€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 109€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 147€ 7 728€ 8 327€ 15 500€ 17 170€ 11 731€ 13 306€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 810€ 6 298€ 5 381€ 4 692€ 9 010€ 9 150€ 3 983€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 286€ 5 496€ 5 155€ 4 776€ 4 696€ 4 939€ 4 454€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 962€ 1 447€ 2 382€ 1 143€ 730€ 746€ 5 379€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
496€ -52€ 54€ 54€ 170€ 113€ 107€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
28 127 € 44 115 € 59 468 € 74 211 € 5 601 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
28 127€ 44 115€ 59 468€ 74 211€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 601€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
129 990 € 149 291 € 170 739 € 200 270 € 222 253 € 241 617 € 262 785 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
26 477€ 24 021€ 23 593€ 30 389€ 29 637€ 26 266€ 24 823€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
147 146€ 192 616€ 215 334€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
103 513€ 125 270€ 169 881€ 215 351€ 22 628€