Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
142 329 € 111 948 € 127 605 € 107 108 € 106 639 € 133 491 € 180 496 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
100 009€ 127 098€ 107 414€ 87 514€ 86 228€ 125 290€ 152 162€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
20 623€ -32 504€ 5 242€ 3 566€ 1 450€ -7 441€ 16 877€
07
II.3
Aktivácia
21 697€ 17 354€ 14 949€ 16 028€ 18 961€ 15 642€ 11 457€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
160 549 € 174 097 € 167 675 € 157 504 € 169 152 € 179 345 € 187 291 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
115 853€ 122 885€ 115 464€ 111 576€ 129 652€ 135 374€ 138 789€
10
B.2
Služby
44 696€ 51 212€ 52 211€ 45 928€ 39 500€ 43 971€ 48 502€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-18 220 € -62 149 € -40 070 € -50 396 € -62 513 € -45 854 € -6 795 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
252 924 € 217 078 € 196 470 € 183 586 € 182 644 € 180 689 € 177 060 €
13
C.1
Mzdové náklady
181 377€ 155 360€ 141 231€ 131 354€ 130 371€ 128 719€ 126 108€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
60 754€ 51 539€ 45 626€ 42 834€ 42 342€ 43 437€ 42 582€
16
C.4
Sociálne náklady
10 793€ 10 179€ 9 613€ 9 398€ 9 931€ 8 533€ 8 370€
17
D
Dane a poplatky
5 678€ 5 357€ 6 542€ 7 174€ 4 935€ 5 549€ 5 646€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
101 744€ 103 547€ 103 287€ 95 618€ 83 769€ 97 082€ 124 672€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13 468€ 11 030€ 12 951€ 14 871€ 6 365€ 16 338€ 529€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 736€ 161€ 227€ 984€ 1 800€ 183€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
353 638€ 347 965€ 349 641€ 339 999€ 321 268€ 328 914€ 329 127€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 633€ 5 629€ 6 865€ 6 790€ 6 856€ 7 972€ 9 316€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-18 829 € -34 926 € 9 131 € 10 322 € -13 084 € 6 306 € 5 984 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
785 € 903 € 402 € 392 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
785€ 903€ 402€ 392€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 2€ 8€ 3€
39
N
Nákladové úroky
3 649€ 3 676€ 4 258€ 2 999€ 2 091€ 1 631€ 3 322€
41
O
Kurzové straty
1€ 70€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 187€ 1 346€ 1 551€ 190€ 916€ 151€ 1 767€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 051 € -4 119 € -5 406 € -2 797 € -3 005 € -1 774 € -5 156 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-22 880 € -39 045 € 3 725 € 7 525 € -16 089 € 4 532 € 828 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 € 217 € 1 648 € 591 € 916 € 1 689 € 3 552 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 3 248€ 9 012€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
14€ 217€ 688€ -369€ -44€ -1 559€ -5 460€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-22 894 € -39 262 € 2 077 € 6 934 € -17 005 € 2 843 € -2 724 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-22 880 € -39 045 € 3 725 € 7 525 € -16 089 € 4 532 € 828 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-22 894 € -39 262 € 2 077 € 6 934 € -17 005 € 2 843 € -2 724 €