Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
198 866 724 € 206 281 258 € 215 125 593 € 178 681 433 € 169 473 741 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
204 752 792 € 208 002 295 € 221 327 558 € 183 082 217 € 168 491 638 € 141 225 692 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 163 235 € 11 388 784 € 10 016 528 € 11 445 637 € 8 874 033 € 4 008 869 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
186 320 248 € 194 581 557 € 204 775 080 € 166 974 335 € 153 245 524 € 135 063 485 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
383 241 € 310 917 € 333 985 € 261 461 € 213 376 € 229 073 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 332 163 € -2 010 043 € 1 243 600 € -132 862 € 2 505 695 € 965 745 €
07
V.
Aktivácia
0 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 955 258 € 3 395 385 € 4 330 076 € 3 829 933 € 2 241 008 € 334 490 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
598 647 € 335 695 € 628 289 € 703 713 € 1 412 002 € 624 030 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
204 121 919 € 197 833 183 € 200 065 563 € 171 571 711 € 156 276 009 € 132 705 505 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 047 658 € 9 176 235 € 8 113 134 € 10 494 526 € 8 050 588 € 4 116 579 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
114 141 837 € 115 639 376 € 124 553 818 € 98 922 534 € 89 818 551 € 80 304 637 €
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 331 682 € 1 048 624 € -77 290 € 22 661 € 384 918 € -563 580 €
14
D.
Služby
39 391 540 € 35 806 272 € 30 845 104 € 31 096 199 € 27 880 009 € 23 331 482 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
27 241 926 € 24 818 693 € 24 531 534 € 20 787 101 € 20 277 732 € 18 755 363 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 583 235 € 18 007 495 € 17 900 155 € 15 149 635 € 14 753 689 € 13 607 373 €
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 012 103 € 6 246 989 € 6 082 191 € 5 170 581 € 5 035 724 € 4 690 855 €
19
E.4.
Sociálne náklady
646 588 € 564 209 € 549 188 € 466 885 € 488 319 € 457 135 €
20
F.
Dane a poplatky
21 980 € 21 977 € 22 763 € 17 738 € 17 964 € 18 664 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 867 593 € 7 668 954 € 7 341 720 € 6 763 151 € 6 021 838 € 5 885 453 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 867 593 € 7 668 954 € 7 341 720 € 6 778 022 € 6 021 838 € 5 885 453 €
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0 € -14 871 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 671 860 € 3 343 303 € 4 174 614 € 3 702 012 € 2 135 947 € 387 441 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
405 843 € 309 749 € 560 166 € -234 211 € 1 688 462 € 469 466 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
630 873 € 10 169 112 € 21 261 995 € 11 510 506 € 12 215 629 € 8 520 187 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
35 286 170 € 42 600 708 € 52 934 427 € 38 012 651 € 38 704 562 € 33 078 054 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 317 768 € 1 567 737 € 1 150 691 € 2 169 740 € 982 103 € 681 999 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0 €
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0 €
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
747 € 1 017 € 841 € 1 118 € 636 € 394 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
747 € 1 017 € 841 € 1 118 € 636 € 394 €
42
XII.
Kurzové zisky
743 333 € 1 155 379 € 992 603 € 1 431 790 € 587 455 € 657 400 €
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
573 688 € 411 341 € 157 247 € 736 832 € 394 012 € 24 205 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 415 711 € 2 117 779 € 1 739 143 € 1 825 171 € 862 411 € 1 524 911 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0 €
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 272 € 4 489 € 3 870 € 12 338 € 15 319 € 13 011 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
14 272 € 4 489 € 3 870 € 12 336 € 15 319 € 12 892 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0 € 2 € 119 €
52
O.
Kurzové straty
1 089 367 € 1 076 442 € 1 470 532 € 1 705 411 € 726 119 € 745 389 €
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
294 741 € 1 020 440 € 248 374 € 92 726 € 107 432 € 752 035 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 331 € 16 408 € 16 367 € 14 696 € 13 541 € 14 476 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-97 943 € -550 042 € -588 452 € 344 569 € 119 692 € -842 912 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
532 930 € 9 619 070 € 20 673 543 € 11 855 075 € 12 335 321 € 7 677 275 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 844 324 € 2 043 489 € 6 689 150 € 2 625 510 € 2 734 733 € 1 847 716 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-1 701 582 € 2 115 321 € 6 325 164 € 2 963 082 € 3 373 757 € 2 120 566 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-142 742 € -71 832 € 363 986 € -337 572 € -639 024 € -272 850 €
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 377 254 € 7 575 581 € 13 984 393 € 9 229 565 € 9 600 588 € 5 829 559 €