Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 186 577 € 1 167 637 € 1 117 015 € 1 218 556 € 1 230 542 € 1 068 935 € 970 195 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 186 577€ 1 167 637€ 1 117 015€ 1 218 556€ 1 230 542€ 1 068 935€ 970 195€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
903 370 € 829 159 € 793 939 € 935 272 € 900 774 € 815 352 € 724 334 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
338 990€ 335 285€ 301 872€ 327 288€ 300 914€ 292 254€ 253 189€
10
B.2
Služby
564 380€ 493 874€ 492 067€ 607 984€ 599 860€ 523 098€ 471 145€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
283 207 € 338 478 € 323 076 € 283 284 € 329 768 € 253 583 € 245 861 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
223 852 € 210 840 € 200 604 € 200 816 € 174 212 € 173 820 € 163 733 €
13
C.1
Mzdové náklady
156 392€ 146 847€ 141 412€ 141 610€ 122 056€ 122 407€ 115 362€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
55 678€ 52 477€ 50 063€ 49 879€ 43 546€ 44 002€ 41 628€
16
C.4
Sociálne náklady
11 782€ 11 516€ 9 129€ 9 327€ 8 610€ 7 411€ 6 743€
17
D
Dane a poplatky
44 686€ 45 038€ 41 233€ 47 117€ 41 690€ 33 742€ 43 439€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 161€ 19 932€ 16 401€ 11 972€ 16 385€ 11 706€ 12 308€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 111€ 862€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60€ 1€ 11 362€ 14 625€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 867€ 7 766€ 7 998€ 7 990€ 8 691€ 8 675€ 8 782€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-15 188 € 54 902 € 56 840 € 15 390 € 100 152 € 40 265 € 18 461 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 5€ 61€ 269€ 278€ 223€ 1 060€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
225€ 179€ 166€ 149€ 150€ 141€ 120€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-220 € -174 € -105 € 120 € 128 € 82 € 940 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-15 408 € 54 728 € 56 735 € 15 510 € 100 280 € 40 347 € 19 401 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 € 11 581 € 12 039 € 3 521 € 22 210 € 9 040 € 4 870 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1€ 11 581€ 12 039€ 3 521€ 22 210€ 9 040€ 4 870€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-15 409 € 43 147 € 44 696 € 11 989 € 78 070 € 31 307 € 14 531 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-15 408 € 54 728 € 56 735 € 15 510 € 100 280 € 40 347 € 19 401 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-15 409 € 43 147 € 44 696 € 11 989 € 78 070 € 31 307 € 14 531 €