Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
68 375 459€ 59 566 055€ 58 185 661€ 46 285 770€ 43 809 531€ 40 587 115€ 36 278 184€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
68 676 987 € 59 606 494 € 58 276 595 € 46 303 834 € 43 841 468 € 40 601 526 € 36 297 943 € 35 812 286 € 34 759 630 € 32 210 334 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
67 972 509€ 59 280 984€ 57 893 217€ 45 696 521€ 42 785 492€ 39 643 802€ 35 448 905€ 35 069 557€ 34 215 916€ 31 686 791€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
402 950€ 285 071€ 292 444€ 589 249€ 1 024 039€ 943 313€ 829 279€ 713 815€ 516 110€ 491 490€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 000€ 1 790€ 130€ 4 782€ 10 474€ 11 117€ 8 834€ 4 720€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
295 528€ 38 649€ 90 934€ 17 934€ 27 155€ 3 937€ 8 642€ 20 080€ 27 604€ 27 333€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
67 959 046 € 58 927 420 € 57 210 622 € 45 921 617 € 43 493 719 € 40 125 895 € 36 071 399 € 35 661 927 € 34 567 520 € 32 081 612 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
53 563 117€ 46 975 790€ 45 777 488€ 36 644 225€ 34 607 465€ 32 210 469€ 29 105 987€ 29 147 018€ 28 742 374€ 26 710 315€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 269 000€ 1 234 549€ 1 196 202€ 1 229 265€ 1 097 459€ 935 342€ 850 448€ 861 489€ 823 364€ 993 639€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 941 960€ 1 759 931€ 1 738 737€ 1 432 019€ 1 735 005€ 1 645 976€ 1 580 002€ 1 523 686€ 1 243 439€ 1 027 395€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 938 551 € 8 766 137 € 8 330 093 € 6 470 597 € 5 921 879 € 5 209 736 € 4 405 542 € 3 992 927 € 3 631 026 € 3 229 147 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 982 693€ 6 200 623€ 5 867 941€ 4 570 985€ 4 167 947€ 3 676 221€ 3 104 316€ 2 805 116€ 2 492 325€ 2 219 285€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 401 218€ 2 137 838€ 2 020 541€ 1 564 711€ 1 438 691€ 1 225 989€ 1 025 178€ 916 298€ 896 363€ 775 619€
19
E.4.
Sociálne náklady
554 640€ 427 676€ 441 611€ 334 901€ 315 241€ 307 526€ 276 048€ 271 513€ 242 338€ 234 243€
20
F.
Dane a poplatky
36 208€ 34 400€ 32 714€ 25 328€ 23 577€ 23 329€ 21 393€ 20 084€ 19 494€ 19 543€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
154 200€ 98 388€ 99 254€ 90 494€ 80 859€ 76 394€ 84 188€ 87 369€ 77 344€ 72 197€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
154 200€ 98 388€ 99 254€ 90 494€ 80 859€ 76 394€ 84 188€ 87 369€ 77 344€ 72 197€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 790€ 2 189€ 1 769€ 3 218€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-71€ 6€ 65€ 190€ 14€ 1 100€ -479€ 339€ -6€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 081€ 56 429€ 36 069€ 29 499€ 27 475€ 24 635€ 20 550€ 28 064€ 30 140€ 26 164€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
717 941 € 679 074 € 1 065 973 € 382 217 € 347 749 € 475 631 € 226 544 € 150 359 € 192 110 € 128 722 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 601 382 € 9 595 785 € 9 473 234 € 6 980 261 € 6 369 602 € 5 795 328 € 4 741 747 € 4 251 179 € 3 922 849 € 3 446 932 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
16 € 80 € 144 € 126 € 160 € 2 457 € 343 € 406 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 € 80 € 144 € 126 € 160 € 2 457 € 335 € 175 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16€ 80€ 144€ 126€ 160€ 2 457€ 335€ 175€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 231€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
296 744 € 240 816 € 220 822 € 136 699 € 120 802 € 105 218 € 89 471 € 126 711 € 116 706 € 86 258 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
56 € 7 711 € 476 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
56€ 7 711€ 476€
52
O.
Kurzové straty
84€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
296 744€ 240 816€ 220 822€ 136 699€ 120 802€ 105 218€ 89 471€ 126 655€ 108 911€ 85 782€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-296 744 € -240 816 € -220 806 € -136 619 € -120 658 € -105 092 € -89 311 € -124 254 € -116 363 € -85 852 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
421 197 € 438 258 € 845 167 € 245 598 € 227 091 € 370 539 € 137 233 € 26 105 € 75 747 € 42 870 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
94 825 € 94 862 € 181 313 € 53 400 € 50 152 € 79 258 € 31 664 € 9 909 € 18 427 € 15 437 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
97 230€ 94 968€ 181 470€ 53 535€ 50 259€ 80 489€ 32 011€ 10 495€ 18 628€ 13 426€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 405€ -106€ -157€ -135€ -107€ -1 231€ -347€ -586€ -201€ 2 011€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
326 372 € 343 396 € 663 854 € 192 198 € 176 939 € 291 281 € 105 569 € 16 196 € 57 320 € 27 433 €