Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 284 572€ 5 845 932€ 4 755 012€ 4 133 565€ 5 160 709€ 5 340 219€ 4 849 545€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 880 477€ 5 369 819€ 4 363 624€ 3 688 307€ 4 786 803€ 4 974 455€ 4 643 489€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
404 095 € 476 113 € 391 388 € 445 258 € 373 906 € 365 764 € 206 056 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
285 148 € 193 282 € 155 150 € 111 719 € 83 788 € 144 625 € 80 733 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
285 148€ 193 282€ 155 150€ 111 719€ 83 788€ 144 625€ 80 733€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
521 356 € 505 954 € 401 315 € 343 757 € 333 546 € 421 838 € 238 871 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 111€ 12 218€ 9 928€ 16 470€ 12 479€ 16 550€ 10 459€
10
B.2
Služby
509 245€ 493 736€ 391 387€ 327 287€ 321 067€ 405 288€ 228 412€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
167 887 € 163 441 € 145 223 € 213 220 € 124 148 € 88 551 € 47 918 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
40 079 € 39 248 € 29 001 € 19 797 € 22 590 € 6 994 € 20 841 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 634€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 150€
16
C.4
Sociálne náklady
1 057€
17
D
Dane a poplatky
356€ 168€ 1 029€ 2 577€ 381€ 364€ 362€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
938€ 349€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48€ 353€ 168€ 738€ 115€ 1 304€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34€ 958€ 63€ 455€ 494€ 470€ 1 294€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
127 466 € 123 420 € 115 130 € 191 497 € 101 770 € 80 838 € 26 725 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
179€ 23€ 127€ 165€ 59€
39
N
Nákladové úroky
1 485€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 099€ 225€ 215€ 210€ 244€ 211€ 545€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 584 € -46 € -215 € -187 € -117 € -46 € -486 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
122 882 € 123 374 € 114 915 € 191 310 € 101 653 € 80 792 € 26 239 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
28 343 € 25 932 € 24 167 € 41 416 € 23 088 € 17 813 € 5 805 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
28 343€ 25 932€ 24 167€ 41 416€ 23 088€ 17 813€ 5 805€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
94 539 € 97 442 € 90 748 € 149 894 € 78 565 € 62 979 € 20 434 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
122 882 € 123 374 € 114 915 € 191 310 € 101 653 € 80 792 € 26 239 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
94 539 € 97 442 € 90 748 € 149 894 € 78 565 € 62 979 € 20 434 €