Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
49 484 € 14 797 € 26 866 € 55 607 € 36 060 € 100 371 € 48 692 € 166 441 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 602 € 11 638 € 21 124 € 45 239 € 29 886 € 80 229 € 41 747 € 130 244 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 882 € 3 159 € 5 742 € 10 368 € 6 174 € 20 142 € 6 945 € 36 197 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 367 154 € 2 114 174 € 2 090 901 € 2 497 257 € 2 193 219 € 1 905 149 € 2 226 558 € 2 409 171 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 367 154 € 2 114 174 € 2 090 901 € 2 497 257 € 2 193 219 € 1 905 179 € 2 226 558 € 2 409 171 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -30 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
906 490 € 851 350 € 867 803 € 1 131 801 € 1 009 983 € 1 130 236 € 1 070 657 € 1 120 963 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
358 899 € 309 308 € 316 657 € 344 788 € 364 143 € 477 737 € 340 873 € 413 700 €
10
B.2
Služby
547 591 € 542 042 € 551 146 € 787 013 € 645 840 € 652 499 € 729 784 € 707 263 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 471 546 € 1 265 983 € 1 228 840 € 1 375 824 € 1 189 410 € 795 055 € 1 162 846 € 1 324 405 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 097 370 € 1 015 513 € 1 023 448 € 942 054 € 822 992 € 777 524 € 917 977 € 940 027 €
13
C.1
Mzdové náklady
770 412 € 717 634 € 732 723 € 645 671 € 589 938 € 549 241 € 668 305 € 676 895 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
275 570 € 259 051 € 259 868 € 235 390 € 210 093 € 199 517 € 219 149 € 227 602 €
16
C.4
Sociálne náklady
51 388 € 38 828 € 30 857 € 60 993 € 22 961 € 28 766 € 30 523 € 35 530 €
17
D
Dane a poplatky
17 325 € 17 757 € 17 672 € 19 017 € 40 443 € 42 511 € 19 705 € 18 323 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
425 137 € 476 496 € 351 764 € 370 016 € 297 854 € 293 957 € 414 347 € 641 865 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
128 222 € 200 384 € 35 153 € 44 340 € 52 914 € 40 778 € 37 517 € 192 633 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
72 913 € 150 144 € 2 379 € 74 € 10 142 € 1 828 € 24 719 € 133 208 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-64 107 € 32 104 € -40 173 € 86 138 € 51 666 € 40 041 € 150 116 € 87 538 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46 216 € 20 281 € 34 885 € 21 682 € 25 124 € 11 462 € 94 519 € 77 355 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
145 756 € 53 508 € 133 511 € 46 420 € 19 475 € 118 641 € 80 078 € 21 587 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-48 410 € -258 874 € -189 723 € -21 873 € 24 876 € -427 207 € -312 060 € -248 155 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
0 € 3 € 13 € 9 € 3 € 1 € 3 377 € 376 €
39
N
Nákladové úroky
8 651 € 7 588 € 6 690 € 6 716 € 5 684 € 11 452 € 36 988 € 70 914 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 € 33 € 1 € 0 € 0 € 361 € 396 €
41
O
Kurzové straty
532 € 353 € 145 € 159 € 139 € 133 € 206 € 432 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 057 € 5 045 € 4 747 € 5 125 € 4 339 € 3 942 € 3 516 € 46 977 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 240 € -12 950 € -11 568 € -11 990 € -10 159 € -15 165 € -36 937 € -117 947 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-63 650 € -271 824 € -201 291 € -33 863 € 14 717 € -442 372 € -348 997 € -366 102 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 195 € 23 230 € 98 250 € 40 720 € 40 256 € 0 € 4 250 € -47 823 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0 € 2 880 € 2 961 € 2 881 € 2 880 € 0 € 4 250 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
5 195 € 20 350 € 95 289 € 37 839 € 37 376 € 0 € -47 823 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-68 845 € -295 054 € -299 541 € -74 583 € -25 539 € -442 372 € -353 247 € -318 279 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-63 650 € -271 824 € -201 291 € -33 863 € 14 717 € -442 372 € -348 997 € -366 102 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-68 845 € -295 054 € -299 541 € -74 583 € -25 539 € -442 372 € -353 247 € -318 279 €