Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
882 215€ 3 265 909€ 3 174 871€ 3 012 849€ 3 485 289€ 3 548 262€ 3 538 258€ 4 021 839€ 3 995 643€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 242 052 € 4 559 940 € 4 713 518 € 4 477 245 € 4 861 165 € 4 695 574 € 4 954 147 € 4 971 266 € 5 636 140 € 5 175 397 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 5 460€ 4 033€ 50 577€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
709 600€ 2 652 114€ 2 524 385€ 2 239 746€ 2 630 340€ 2 727 964€ 2 495 514€ 2 803 902€ 2 746 511€ 2 888 116€
05
III.
Tržby z predaja služieb
116 436€ 427 717€ 452 222€ 551 641€ 606 427€ 480 358€ 642 761€ 624 066€ 665 042€ 646 862€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-88 157€ -203 136€ 26 900€ 124 273€ 22 130€ -192 582€ 81 817€ -401 206€ 263 033€ -300 762€
07
V.
Aktivácia
125 522€ 469 233€ 537 928€ 282 888€ 258 585€ 193 089€ 226 172€ 263 764€ 291 285€ 323 139€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
60 669€ 238 425€ 262 463€ 263 673€ 272 550€ 448 211€ 532 550€ 593 871€ 584 089€ 520 885€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
317 982€ 975 587€ 904 160€ 1 010 991€ 1 020 556€ 1 038 534€ 975 333€ 1 086 869€ 1 086 180€ 1 097 157€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 033 563 € 5 671 762 € 5 216 229 € 4 724 752 € 4 627 451 € 4 463 590 € 5 054 776 € 5 163 256 € 5 566 793 € 5 496 737 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 4 368€ 3 400€ 42 900€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
625 463€ 2 083 908€ 1 944 245€ 1 609 429€ 1 808 375€ 1 634 130€ 2 106 736€ 1 819 950€ 2 378 824€ 2 355 218€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
234 012€ 1 010 185€ 1 033 399€ 879 628€ 711 494€ 612 722€ 656 623€ 1 130 139€ 786 828€ 694 381€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
338 668 € 1 152 767 € 1 120 441 € 1 113 144 € 1 029 106 € 922 033 € 889 294 € 780 194 € 938 508 € 888 119 €
16
E.1.
Mzdové náklady
223 619€ 789 863€ 786 128€ 800 936€ 749 100€ 668 447€ 644 479€ 563 704€ 673 815€ 638 206€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
11 768€ 34 200€ 31 350€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
82 636€ 286 870€ 283 851€ 281 018€ 259 540€ 231 049€ 221 628€ 195 587€ 239 507€ 226 138€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 645€ 41 834€ 19 112€ 31 190€ 20 466€ 22 537€ 23 187€ 20 903€ 25 186€ 23 775€
20
F.
Dane a poplatky
50 469€ 62 374€ 68 595€ 84 836€ 94 207€ 71 392€ 74 945€ 74 716€ 78 937€ 78 377€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
240 743€ 716 079€ 638 743€ 600 850€ 614 595€ 619 525€ 666 197€ 722 311€ 644 153€ 824 130€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
240 743€ 716 079€ 638 743€ 600 850€ 614 595€ 619 525€ 666 197€ 722 311€ 644 153€ 824 130€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
41 744€ 250 133€ 263 754€ 217 940€ 227 985€ 383 255€ 508 762€ 536 319€ 556 742€ 453 002€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-5 194€ 458€ 7 326€ -5 153€ 4 383€ 7 171€ 3 069€ 1 326€ 98 964€ 4 610€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
507 658€ 395 858€ 135 358€ 220 678€ 94 406€ 213 362€ 149 150€ 98 301€ 83 837€ 198 900€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-791 511 € -1 111 822 € -502 711 € -247 507 € 233 714 € 231 984 € -100 629 € -191 990 € 69 347 € -321 340 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 926 € 251 835 € 564 883 € 710 124 € 1 005 290 € 961 977 € 682 905 € 340 437 € 800 219 € 507 756 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
119 070 € 0 € 0 € 18 000 € 0 € 332 € 8 918 € 178 € 151 € 456 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
119 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 490€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 18 000 € 0 € 332 € 1 427 € 176 € 127 € 455 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 18 000€ 0€ 332€ 1 427€ 176€ 127€ 455€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
315 407 € 63 812 € 66 816 € 52 273 € 150 926 € 169 439 € 185 421 € 239 389 € 238 812 € 239 008 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
301 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 225€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 441 € 60 480 € 61 444 € 46 826 € 146 523 € 164 572 € 178 810 € 236 926 € 236 200 € 232 241 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 441€ 60 480€ 61 444€ 46 826€ 146 523€ 164 572€ 178 810€ 236 926€ 236 200€ 232 241€
52
O.
Kurzové straty
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 40€ 59€ 202€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
474€ 3 331€ 5 372€ 5 447€ 4 403€ 4 827€ 6 327€ 2 261€ 2 612€ 6 767€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-196 337 € -63 812 € -66 816 € -34 273 € -150 926 € -169 107 € -176 503 € -239 211 € -238 661 € -238 552 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-987 848 € -1 175 634 € -569 527 € -281 780 € 82 788 € 62 877 € -277 132 € -431 201 € -169 314 € -559 892 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-78 564 € -139 789 € -119 037 € -15 093 € -5 382 € -23 280 € 21 851 € 19 638 € 27 289 € -10 959 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 1 281€ 0€ 0€ 9 323€ 4 393€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-78 564€ -141 070€ -119 037€ -15 093€ -14 705€ -27 673€ 18 971€ 16 758€ 24 409€ -10 959€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-909 284 € -1 035 845 € -450 490 € -266 687 € 88 170 € 86 157 € -298 983 € -450 839 € -196 603 € -548 933 €