Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 7K/8/2018
  • Spisová značka 7K/8/2018
  • Prvý a posledný záznam 18.12.2018 - 10.7.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Leštiny Žilinský
24.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
4.6.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Leštiny Žilinský
4.6.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Leštiny Žilinský
14.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
12.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
12.2.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
22.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
8.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský