Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
04
II.
Výroba
[05+06+07]
606 721 000 € 599 699 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
607 707 000 € 592 935 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 356 000 € 2 305 000 €
07
II.3
Aktivácia
4 370 000 € 4 459 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
434 512 000 € 433 260 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
357 247 000 € 354 023 000 €
10
B.2
Služby
77 265 000 € 79 237 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
172 209 000 € 166 439 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
125 773 000 € 115 353 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
89 653 000 € 82 328 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
30 915 000 € 28 318 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
5 205 000 € 4 707 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 042 000 € 38 000 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 151 000 € 4 780 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 143 000 € 5 519 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 111 000 € 1 400 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
16 577 000 € 21 985 000 €
38
X.
Výnosové úroky
14 000 € 25 000 €
39
N
Nákladové úroky
648 000 € 416 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 700 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 203 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 837 000 € 309 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
14 740 000 € 22 294 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 157 000 € 4 741 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 062 000 € 4 077 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
95 000 € 664 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 583 000 € 17 553 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
14 740 000 € 22 294 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 583 000 € 17 553 000 €