Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
592 935 000 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
673 299 000 € 620 015 000 € 609 998 000 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
640 213 000 € 598 928 000 € 585 855 000 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 461 000 € 8 779 000 € 7 080 000 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 577 000 € -5 356 000 € 2 305 000 €
07
V.
Aktivácia
4 633 000 € 4 370 000 € 4 459 000 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 979 000 € 7 151 000 € 4 780 000 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 436 000 € 6 143 000 € 5 519 000 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
654 512 000 € 603 438 000 € 588 013 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
383 093 000 € 357 247 000 € 354 023 000 €
14
D.
Služby
86 364 000 € 77 265 000 € 79 237 000 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
136 267 000 € 125 773 000 € 115 353 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
97 281 000 € 89 653 000 € 82 328 000 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 248 000 € 30 915 000 € 28 318 000 €
19
E.4.
Sociálne náklady
5 778 000 € 5 205 000 € 4 707 000 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 454 000 € 42 042 000 € 38 000 000 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 334 000 € 1 111 000 € 1 400 000 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 787 000 € 16 577 000 € 21 985 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
188 427 000 € 172 209 000 € 166 439 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 000 € 14 000 € 725 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 000 € 14 000 € 25 000 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15 000 € 14 000 € 25 000 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 700 000 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 202 000 € 1 851 000 € 416 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
619 000 € 648 000 € 416 000 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
619 000 € 648 000 € 416 000 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
583 000 € 1 203 000 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 187 000 € -1 837 000 € 309 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
17 600 000 € 14 740 000 € 22 294 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 652 000 € 3 157 000 € 4 741 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 592 000 € 3 062 000 € 4 077 000 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60 000 € 95 000 € 664 000 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 948 000 € 11 583 000 € 17 553 000 €