Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
592 935 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
513 913 000 € 624 918 000 € 673 299 000 € 620 015 000 € 609 998 000 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
499 430 000€ 601 125 000€ 640 213 000€ 598 928 000€ 585 855 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 723 000€ 8 612 000€ 8 461 000€ 8 779 000€ 7 080 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-12 338 000€ -1 767 000€ 4 577 000€ -5 356 000€ 2 305 000€
07
V.
Aktivácia
5 631 000€ 5 253 000€ 4 633 000€ 4 370 000€ 4 459 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 820 000€ 6 261 000€ 8 979 000€ 7 151 000€ 4 780 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 647 000€ 5 434 000€ 6 436 000€ 6 143 000€ 5 519 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
497 546 000 € 600 218 000 € 654 512 000 € 603 438 000 € 588 013 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
262 541 000€ 340 041 000€ 383 093 000€ 357 247 000€ 354 023 000€
14
D.
Služby
65 655 000€ 75 614 000€ 86 364 000€ 77 265 000€ 79 237 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
118 458 000 € 134 739 000 € 136 267 000 € 125 773 000 € 115 353 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
81 871 000€ 96 369 000€ 97 281 000€ 89 653 000€ 82 328 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 052 000€ 32 544 000€ 33 248 000€ 30 915 000€ 28 318 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 535 000€ 5 826 000€ 5 778 000€ 5 205 000€ 4 707 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 291 000€ 48 420 000€ 47 454 000€ 42 042 000€ 38 000 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 601 000€ 1 404 000€ 1 334 000€ 1 111 000€ 1 400 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
16 367 000 € 24 700 000 € 18 787 000 € 16 577 000 € 21 985 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
174 250 000 € 197 568 000 € 188 427 000 € 172 209 000 € 166 439 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
547 000 € 572 000 € 15 000 € 14 000 € 725 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
24 000 € 27 000 € 15 000 € 14 000 € 25 000 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
24 000€ 27 000€ 15 000€ 14 000€ 25 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
523 000€ 545 000€ 0€ 700 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
208 000 € 583 000 € 1 202 000 € 1 851 000 € 416 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
208 000 € 583 000 € 619 000 € 648 000 € 416 000 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
208 000€ 583 000€ 619 000€ 648 000€ 416 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 583 000€ 1 203 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
339 000 € -11 000 € -1 187 000 € -1 837 000 € 309 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 706 000 € 24 689 000 € 17 600 000 € 14 740 000 € 22 294 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 653 000 € 5 300 000 € 3 652 000 € 3 157 000 € 4 741 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 749 000€ 5 011 000€ 3 592 000€ 3 062 000€ 4 077 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-96 000€ 289 000€ 60 000€ 95 000€ 664 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
12 053 000 € 19 389 000 € 13 948 000 € 11 583 000 € 17 553 000 €