Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 893€ 37 558€ 17 452€ 18 912€ 32 322€ 25 449€ 36 334€ 28 612€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 102€ 20 928€ 15 697€ 16 398€ 32 587€ 24 630€ 31 135€ 27 153€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
9 791 € 16 630 € 1 755 € 2 514 € -265 € 819 € 5 199 € 1 459 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 520 604 € 1 592 574 € 1 759 267 € 1 924 771 € 1 860 206 € 1 913 036 € 2 030 657 € 1 884 174 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 433 483€ 1 592 574€ 1 759 267€ 1 924 771€ 1 981 968€ 1 943 012€ 2 067 657€ 1 884 174€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
87 121€ -121 762€ -29 976€ -37 000€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
449 915 € 552 040 € 605 203 € 730 628 € 773 485 € 605 462 € 787 509 € 815 692 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
294 818€ 404 608€ 363 921€ 451 817€ 489 469€ 389 438€ 539 460€ 457 596€
10
B.2
Služby
155 097€ 147 432€ 241 282€ 278 811€ 284 016€ 216 024€ 248 049€ 358 096€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 080 480 € 1 057 164 € 1 155 819 € 1 196 657 € 1 086 456 € 1 308 393 € 1 248 347 € 1 069 941 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 075 844 € 1 087 502 € 959 332 € 926 006 € 899 670 € 888 560 € 972 008 € 947 998 €
13
C.1
Mzdové náklady
777 534€ 792 540€ 698 782€ 666 602€ 654 140€ 641 358€ 705 680€ 690 005€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
265 678€ 272 330€ 242 097€ 236 249€ 231 563€ 229 139€ 249 537€ 242 600€
16
C.4
Sociálne náklady
32 632€ 22 632€ 18 453€ 23 155€ 13 967€ 18 063€ 16 791€ 15 393€
17
D
Dane a poplatky
13 458€ 13 174€ 14 520€ 12 973€ 13 784€ 12 297€ 13 374€ 13 727€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
113 428€ 119 457€ 110 302€ 91 011€ 83 482€ 354 350€ 207 593€ 171 169€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 750€ 8 617€ 3 010€ 59 601€ 2 750€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 581€ 11 897€ 3 347€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 998€ 28 572€ 29 273€ 39 634€ 30 061€ 51 316€ 29 152€ 50€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-128 667 € -179 791 € 42 392 € 135 650 € 74 366 € 61 471 € 28 970 € -59 656 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 0€ 124€
39
N
Nákladové úroky
4 576€ 6 049€ 6 374€ 58 598€ 14 857€ 26 768€ 32 169€ 39 803€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
41
O
Kurzové straty
28€ -209€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 4€ 40€ 1 115€ 322€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 887€ 2 312€ 22 174€ 8 276€ 2 427€ 2 714€ 4 127€ 3 164€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 463 € -8 331 € -28 548 € -66 874 € -17 280 € -29 441 € -35 209 € -42 312 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-135 130 € -188 122 € 13 844 € 68 776 € 57 086 € 32 030 € -6 239 € -101 968 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 843 € -11 733 € 15 426 € 7 405 € 2 880 € 678 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 843€ -11 733€ 15 426€ 7 405€ 2 880€ 678€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-141 973 € -188 122 € 25 577 € 53 350 € 49 681 € 29 150 € -6 917 € -101 968 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
6 731€ 122 230€
53
T
Mimoriadne náklady
442€ 12 583€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 289 € 109 647 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
6 289 € 109 647 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-135 130 € -188 122 € 13 844 € 68 776 € 57 086 € 32 030 € 50 € 7 679 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-141 973 € -188 122 € 25 577 € 53 350 € 49 681 € 29 150 € -628 € 7 679 €