Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Polycasa Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 846 293€ 13 702 198€ 13 900 429€ 12 348 481€ 12 150 874€ 11 759 665€ 10 111 859€ 10 476 806€ 9 233 979€ 9 006 994€ 6 243 907€ 11 672 376€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 556 615€ 12 823 114€ 12 950 082€ 11 260 586€ 10 944 893€ 9 552 935€ 9 535 695€ 10 686 520€ 8 884 455€ 8 614 568€ 6 042 980€ 10 687 612€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 289 678 € 879 084 € 950 347 € 1 087 895 € 1 205 981 € 2 206 730 € 576 164 € -209 714 € 349 524 € 392 426 € 200 927 € 984 764 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
26 293 086 € 30 233 338 € 30 957 397 € 26 600 989 € 27 270 678 € 24 579 277 € 22 876 831 € 20 875 389 € 25 713 553 € 23 232 819 € 17 534 783 € 25 095 433 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
26 079 141€ 30 809 827€ 30 467 251€ 26 370 169€ 27 403 493€ 24 499 964€ 22 474 672€ 22 037 803€ 24 328 022€ 23 786 744€ 17 709 634€ 24 781 186€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
213 945€ -576 489€ 490 146€ 230 820€ -132 815€ 79 313€ 402 159€ -1 162 414€ 1 385 531€ -553 925€ -174 851€ 314 247€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
21 715 453 € 24 575 931 € 24 537 600 € 19 884 473 € 21 747 178 € 21 648 166 € 18 859 393 € 15 806 349 € 22 030 644 € 18 776 271 € 12 908 716 € 20 803 426 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 377 331€ 22 040 003€ 22 028 645€ 17 559 381€ 19 531 843€ 19 567 987€ 16 894 278€ 14 224 788€ 18 854 803€ 16 277 865€ 11 682 865€ 19 317 401€
10
B.2
Služby
2 370 209€ 2 533 641€ 2 496 434€ 2 310 601€ 2 232 872€ 2 080 739€ 1 965 115€ 1 581 561€ 3 175 841€ 2 498 406€ 1 225 851€ 1 486 025€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 867 311 € 6 536 491 € 7 370 144 € 7 804 411 € 6 729 481 € 5 137 841 € 4 593 602 € 4 859 326 € 4 032 433 € 4 848 974 € 4 826 994 € 5 276 771 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 269 482 € 2 965 053 € 2 482 800 € 2 450 439 € 2 369 410 € 2 178 087 € 2 051 024 € 1 798 116 € 1 780 863 € 1 746 870 € 1 558 986 € 1 698 201 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 011 301€ 2 042 955€ 1 772 532€ 1 695 400€ 1 478 338€ 1 484 034€ 1 373 852€ 1 293 043€ 1 282 721€ 1 255 208€ 1 102 549€ 1 227 909€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
695 536€ 688 945€ 594 212€ 546 251€ 525 326€ 510 790€ 470 475€ 426 111€ 425 102€ 414 110€ 360 991€ 396 568€
16
C.4
Sociálne náklady
562 645€ 233 153€ 116 056€ 208 788€ 365 746€ 183 263€ 206 697€ 78 962€ 73 040€ 77 552€ 95 446€ 73 724€
17
D
Dane a poplatky
5 579€ 3 063€ 2 316€ 2 769€ 5 297€ 3 188€ 2 474€ 2 799€ 2 412€ 4 785€ 4 471€ 3 220€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
531 565€ 457 404€ 276 775€ 216 976€ 243 755€ 238 788€ 156 142€ 178 835€ 240 024€ 302 360€ 228 799€ 293 600€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
47 719€ 58 377€ 75 416€ 77 473€ 67 875€ 84 957€ 75 370€ 89 290€ 75 237€ 88 635€ 92 761€ 131 382€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 464€ 33 241€ 18 643€ 38 788€ 24 687€ 29 181€ 21 292€ 28 388€ 4 266€ 14 412€ 22 303€ 55 102€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 402€ 4 512€ -10 151€ 88 687€ -54 449€ 49 438€ -15 064€ 1 087€ 127 538€ 30 836€ 2 046€ 111 864€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
285€ 3 437€ 60€ 2 000€ 1 000€ 347€ 343€ 7 503€ 16 819€ 332€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 901€ 11 750€ 21 095€ 10 266€ -4 645€ 4 745€ 7 309€ 13 514€ 17 577€ 36 166€ -13 100€ 69 807€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 075 637 € 3 120 130 € 4 654 082 € 5 077 396 € 4 213 361 € 2 721 371 € 2 446 795 € 2 926 224 € 1 935 333 € 2 809 683 € 3 133 069 € 3 176 691 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 400 € 16 266 € 35 158 € 202 737 € 464 796 € 1 583 773 € 1 327 248 € 861 957 € 12 969 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 400€ 16 266€ 35 158€ 202 737€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
861 957€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
464 796€ 1 583 773€ 1 327 248€ 12 969€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
4 687€ 4 747€ 26 115€ 477€ 117€ 46€ 66€ 95€ 134 125€ 78 821€ 2 432€ 524 531€
39
N
Nákladové úroky
7 444€ 5 891€ 4 319€ 7 736€ 51 515€ 301 469€ 275 067€ 266 253€ 21 353€ 0€ 299€
40
XI.
Kurzové zisky
350€ 766€ 1 567€ 570€ 2 098€ 3 116€ 6 728€ 752€ 45€ 2 414€ 785 600€
41
O
Kurzové straty
2 921€ 3 634€ 5 945€ 2 331€ 2 319€ 1 632€ 6 692€ 9€ 921€ 232€ 1 835€ 2 472 383€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 702€ 35 764€ 34 790€ 44 468€ 26 023€ 4 070€ 49 608€ 115 378€ 82 290€ 29 017€ 32 779€ 37 741€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-36 630 € -23 510 € 17 786 € 149 249 € 387 154 € 1 279 764 € 1 002 675 € 481 164 € 29 606 € 49 572 € -16 799 € -1 200 292 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 039 007 € 3 096 620 € 4 671 868 € 5 226 645 € 4 600 515 € 4 001 135 € 3 449 470 € 3 407 388 € 1 964 939 € 2 859 255 € 3 116 270 € 1 976 399 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
428 571 € 654 990 € 984 572 € 1 156 316 € 1 012 890 € 882 377 € 826 626 € 622 562 € 750 126 € 799 613 € 589 869 € 378 942 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
473 889€ 628 979€ 996 798€ 1 213 136€ 1 107 399€ 892 461€ 768 088€ 674 536€ 775 633€ 860 873€ 568 316€ 394 941€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-45 318€ 26 011€ -12 226€ -56 820€ -94 509€ -10 084€ 58 538€ -51 974€ -25 507€ -61 260€ 21 553€ -15 999€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 610 436 € 2 441 630 € 3 687 296 € 4 070 329 € 3 587 625 € 3 118 758 € 2 622 844 € 2 784 826 € 1 214 813 € 2 059 642 € 2 526 401 € 1 597 457 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 039 007 € 3 096 620 € 4 671 868 € 5 226 645 € 4 600 515 € 4 001 135 € 3 449 470 € 2 407 388 € 1 964 939 € 2 859 255 € 3 116 270 € 1 976 399 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 610 436 € 2 441 630 € 3 687 296 € 4 070 329 € 3 587 625 € 3 118 758 € 2 622 844 € 2 784 826 € 1 214 813 € 2 059 642 € 2 526 401 € 1 597 457 €