Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 141 382€ 262 189€ 2 862 238€ 1 347 989€ 3 688 958€ 324 568€ 1 980 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 139 231€ 94 617€ 2 140 645€ 1 310 868€ 2 564 227€ 325 141€ 2 719 206€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 002 151 € 167 572 € 721 593 € 37 121 € 1 124 731 € -573 € -739 206 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 406 667 € 1 869 654 € 6 153 589 € 10 121 018 € 8 388 582 € 192 918 € 5 575 862 € 1 747 397 € 20 666 € 378 676 € 475 719 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 580 252€ 1 603 660€ 6 153 589€ 10 146 377€ 8 685 470€ 425€ 5 576 159€ 1 536 780€ 20 666€ 378 676€ 774 444€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-173 585€ 265 994€ -25 359€ -296 888€ 192 493€ -297€ 210 617€ -298 725€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 830 515 € 1 904 052 € 5 640 439 € 8 473 173 € 5 535 269 € 292 068 € 4 982 055 € 340 998 € 163 066 € 181 408 € 501 786 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 414€ 48 534€ 13 501€ 14 005€ 25 367€ 20 179€ 29 960€ 21 451€ 21 209€ 81 356€ 381 619€
10
B.2
Služby
3 783 101€ 1 855 518€ 5 626 938€ 8 459 168€ 5 509 902€ 271 889€ 4 952 095€ 319 547€ 141 857€ 100 052€ 120 167€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
578 303 € 133 174 € 1 234 743 € 1 684 966 € 3 978 044 € -99 150 € 593 234 € 667 193 € -142 400 € 197 268 € -26 067 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
65 747 € 89 629 € 69 063 € 50 727 € 77 443 € 82 436 € 79 796 € 68 949 € 93 424 € 93 072 €
13
C.1
Mzdové náklady
47 161€ 63 924€ 48 902€ 36 792€ 53 977€ 60 030€ 58 830€ 50 875€ 71 931€ 72 612€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16 393€ 21 889€ 16 910€ 12 723€ 20 721€ 20 472€ 18 779€ 16 130€ 18 676€ 17 677€
16
C.4
Sociálne náklady
2 193€ 3 816€ 3 251€ 1 212€ 2 745€ 1 934€ 2 187€ 1 944€ 2 817€ 2 783€
17
D
Dane a poplatky
16 698€ 20 631€ 68 556€ 34 341€ 97 643€ 2 590€ 2 825€ 6 931€ 3 177€ 3 404€ 3 955€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 519€ 15 587€ 14 461€ 397 626€ 753 649€ 37 353€ 39 228€ 158 590€ 13 320€ 13 239€ 22 964€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
51 500€ 53 258€ 44 086€ 83€ 775 803€ 1 749 685€ 723 895€ 1 265 200€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 028€ 15 652€ 42 011€ 9 959€ 385 404€ 1 637 678€ 382 852€ 1 031 159€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 294 317€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 967€ 1 397 309€ 1 659€ 29 935€ 430 959€ 179 980€ 14 877€ 3 481€ 735 430€ 2 299€ 13 688€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 609€ 876 503€ 53 422€ 26 889€ 1 213 866€ 69 181€ 50 547€ 841 191€ 233 503€ 3 224€ 5 442€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
606 916 € 589 621 € 1 010 334 € 1 189 057 € -1 116 € -115 696 € 823 474 € -303 827 € 274 081 € 427 319 € 96 229 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 450€ 14 030€ 5 957€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 450€ 14 029€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
5 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
5 000€
38
X.
Výnosové úroky
83 632€ 37 809€ 120 592€ 110 904€ 123 086€ 126 022€ 219 706€ 227 177€ 382 179€ 370€ 4 507€
39
N
Nákladové úroky
547 610€ 547 618€ 1 098 220€ 1 128 218€ 7 266€ 866 410€ 796 351€ 614 735€ 397 576€ 82 354€
40
XI.
Kurzové zisky
19€ 5€ 15€ 289€
41
O
Kurzové straty
5€ 4€ 7€ 15€ 80€ 587€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11 684€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
698€ 12 883€ 4 092€ 4 645€ 4 513€ 12 428€ 9 381€ 1 226€ 3 305€ 10 744€ 6 506€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-464 657 € -522 692 € -981 725 € -1 021 963 € 111 307 € 118 594 € -656 087 € -570 400 € -235 875 € -402 058 € -72 967 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
142 259 € 66 929 € 28 609 € 167 094 € 110 191 € 2 898 € 167 387 € -874 227 € 38 206 € 25 261 € 23 262 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
34 342 € 33 773 € 39 847 € 39 455 € 15 € 7 014 € 35 619 € 15 504 € 9 387 € 8 314 € 7 301 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
34 342€ 33 773€ 39 847€ 39 455€ 15€ 7 014€ 35 619€ 15 504€ 9 387€ 8 314€ 7 325€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-24€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
107 917 € 33 156 € -11 238 € 127 639 € 110 176 € -4 116 € 131 768 € -889 731 € 28 819 € 16 947 € 15 961 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
142 259 € 66 929 € 28 609 € 167 094 € 110 191 € 2 898 € 167 387 € -874 227 € 38 206 € 25 261 € 23 262 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
107 917 € 33 156 € -11 238 € 127 639 € 110 176 € -4 116 € 131 768 € -889 731 € 28 819 € 16 947 € 15 961 €