Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

 • Názov Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
 • IČO 36403008
 • DIČ 2020106682
 • IČ DPH SK2020106682 podľa §4
 • Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
 • Dátum vzniku 1. januára 2002, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10328/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 116 753 842 € / splatené 116 753 842 €
  Podľa účtovnej závierky: 116 754 000 €
 • Historický názov Stredoslovenská energetika, a.s.
  (platné do 1. januára 2019 )
  Stredoslovenská energetika, a.s. skrátene SSE, a.s.
  (platné do 11. júna 2011 )
  Stredoslovenská energetika, a.s. SSE a. s.
  (platné do 4. júna 2002 )
  Stredoslovenská energetika, a.s. skrátene SSE a.s.
  (platné do 26. apríla 2002 )
 • Historické sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
  (platné do 8. júla 2020)
  Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
  (platné do 1. januára 2011)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom energetických zariadení 1.1.2002
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností 1.1.2002
automatizované spracovanie dát 1.1.2002
prenájom parkovacej plochy 1.1.2002
ostatné obchodné služby 1.1.2002
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky 1.1.2002
laminovanie 1.1.2002
fotografické práce 1.1.2002
reklamná činnosť 1.1.2002
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 1.1.2002
reklamná a propagačná činnosť 22.6.2007
prieskum trhu a verejnej mienky 22.6.2007
management a marketing 22.6.2007
vydavateľská činnosť 22.6.2007
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 22.6.2007
organizovanie kurzov, školení a prednášok 22.6.2007
prenájom motorových vozidiel 22.6.2007
bezpečnostno- technická služba 22.6.2007
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 22.6.2007
verejné obstarávanie 22.6.2007
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 22.6.2007
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 22.6.2007
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku zariadení, objektov a budov 22.6.2007
dodávky a poskytovanie služieb ohľadne programového vybavenia počítača (software) 22.6.2007
poradenské služby k technickému vybaveniu počítača (hardware) 22.6.2007
spracovanie údajov 22.6.2007
služby súvisiace s databázami 22.6.2007
administratívne práce 22.6.2007
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 30.5.2008
Poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 29.4.2015
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 3.9.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.12.2001 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 12 zák.č. 92/1991 Zb. a schválením stanov ako právny nástupca zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik Žilina, IČO: 00 152 161, ktorý bol zrušený rozhodnutím vlády SR č. 686 z 18.07.2001 a v zmysle zák.č. 92/1991 Zb.
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.04.2002 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení dňa 14.5.2003 bola schválená zmena členov predstavenstva.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.7. a 28.8.2003 schválilo výmenu podpredsedu a členov predstavenstva.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.2003 schválilo výmenu predsedu predstavenstva.
7. Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Metrológia EV, spol. s r.o., Republiky 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 141 zo dňa 15.12.2003.
8. Zmena zápisu vyplývajúca z premeny menovitých hodnôt základného imania na menu EUR s účinnosťou najskôr od 01.01.2009.
9. Vklad „časti podniku Obchod“ do imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného akcionára, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019.

Vklad „časti podniku Výroba“ do imania spoločnosti SSE - MVE, s.r.o., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 599, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného spoločníka, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019.