Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
40 572 000 € 731 821 000 € 613 836 000 € 649 964 000 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 596 000€ 726 949 000€ 607 414 000€ 645 932 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38 976 000€ 4 872 000€ 6 422 000€ 4 032 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 684 000 € 723 006 000 € 609 284 000 € 625 197 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
362 000€ 1 779 000€ 2 938 000€ 1 024 000€
14
D.
Služby
0€ 699 438 000€ 585 523 000€ 604 578 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
88 000 € 9 834 000 € 9 586 000 € 9 232 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
56 000€ 7 388 000€ 7 251 000€ 6 970 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
32 000€ 2 274 000€ 2 201 000€ 2 124 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 172 000€ 134 000€ 138 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
520 000€ 996 000€ 1 025 000€ 1 125 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
714 000€ 10 959 000€ 10 212 000€ 9 238 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
38 888 000 € 8 815 000 € 4 552 000 € 24 767 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 234 000 € 25 732 000 € 18 953 000 € 40 330 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
185 679 000 € 2 865 000 € 3 538 000 € 61 490 000 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
184 217 000 € 259 000 € 782 000 € 55 078 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
376 000 € 535 000 € 668 000 € 879 000 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
376 000€ 535 000€ 668 000€ 879 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 086 000€ 2 071 000€ 2 088 000€ 5 533 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
304 000 € 423 000 € 558 000 € 726 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
304 000 € 423 000 € 558 000 € 726 000 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
185 375 000 € 2 442 000 € 2 980 000 € 60 764 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
224 263 000 € 11 257 000 € 7 532 000 € 85 531 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 089 000 € 2 264 000 € 1 121 000 € 7 521 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 888 000€ -8 000€ 192 000€ 153 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
201 000€ 2 272 000€ 929 000€ 7 368 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
221 174 000 € 8 993 000 € 6 411 000 € 78 010 000 €