Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.12.2013
30.11.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2012
30.11.2013
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
44 169 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39 442 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 727 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 419 713 € 4 236 176 € 4 503 141 € 4 382 718 € 4 141 505 € 3 619 073 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 384 245 € 4 209 623 € 4 495 897 € 4 387 244 € 4 179 700 € 3 608 497 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
35 468 € 26 553 € 7 244 € -4 526 € -38 195 € 10 576 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 926 507 € 2 768 917 € 3 268 612 € 3 326 396 € 3 203 930 € 2 532 800 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 601 885 € 1 590 616 € 1 825 344 € 1 811 859 € 1 634 191 € 1 447 470 €
10
B.2
Služby
1 323 579 € 1 175 221 € 1 443 268 € 1 514 537 € 1 569 739 € 1 085 330 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 493 206 € 1 467 259 € 1 234 529 € 1 056 322 € 937 575 € 1 091 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 120 480 € 1 079 269 € 766 701 € 558 924 € 408 439 € 438 531 €
13
C.1
Mzdové náklady
795 886 € 769 945 € 553 593 € 398 398 € 290 546 € 314 972 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
272 885 € 264 223 € 181 040 € 135 420 € 98 948 € 105 200 €
16
C.4
Sociálne náklady
51 709 € 45 101 € 32 068 € 25 106 € 18 945 € 18 359 €
17
D
Dane a poplatky
3 944 € 3 198 € 4 004 € 3 720 € 5 266 € 8 672 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
147 055 € 182 237 € 188 525 € 205 530 € 133 369 € 200 982 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
80 582 € 34 873 € 28 411 € 11 491 € 142 544 € 7 484 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
60 958 € 9 651 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 260 € 4 130 € 8 728 € 8 083 € -975 € 58 799 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
144 460 € 111 618 € 127 603 € 127 112 € 94 751 € 54 365 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 911 € 12 627 € 20 507 € 17 296 € 38 027 € 11 584 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
368 640 € 332 289 € 392 427 € 401 372 € 590 744 € 434 281 €
38
X.
Výnosové úroky
23 € 18 € 232 € 44 € 26 €
39
N
Nákladové úroky
15 € 5 € 313 € 472 € 2 763 € 8 185 €
40
XI.
Kurzové zisky
106 € 12 € 86 € 94 € 966 €
41
O
Kurzové straty
69 € 612 € 55 € 230 € 945 € 270 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 157 € 3 145 € 3 869 € 1 396 € 1 443 € 1 706 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 241 € -3 633 € -4 207 € -1 780 € -5 013 € -9 169 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
365 399 € 328 656 € 388 220 € 399 592 € 585 731 € 425 112 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
81 188 € 73 074 € 89 688 € 94 205 € 140 025 € 97 937 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
67 742 € 90 004 € 89 688 € 94 205 € 138 152 € 97 937 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
13 446 € -16 930 € 1 873 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
284 211 € 255 582 € 298 532 € 305 387 € 445 706 € 327 175 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
365 399 € 328 656 € 388 220 € 399 592 € 585 731 € 425 112 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
284 211 € 255 582 € 298 532 € 305 387 € 445 706 € 327 175 €