Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
43 434 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39 988 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 446 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 971 150 € 3 137 046 € 2 661 037 € 2 536 623 € 2 536 880 € 2 866 059 € 2 631 840 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 916 913 € 3 137 046 € 2 661 037 € 2 536 623 € 2 419 580 € 2 866 059 € 2 631 840 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
54 237 €
07
II.3
Aktivácia
117 300 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 459 898 € 2 668 845 € 2 381 986 € 2 315 135 € 2 555 992 € 2 610 791 € 2 565 245 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 972 584 € 2 194 421 € 1 820 968 € 1 831 794 € 2 032 204 € 2 142 649 € 2 105 441 €
10
B.2
Služby
487 314 € 474 424 € 561 018 € 483 341 € 523 788 € 468 142 € 459 804 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
511 252 € 468 201 € 279 051 € 221 488 € -19 112 € 255 268 € 70 041 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
163 876 € 131 568 € 61 832 € 48 287 € 31 809 € 17 359 € 2 807 €
13
C.1
Mzdové náklady
115 134 € 90 792 € 46 961 € 36 495 € 24 693 € 12 714 € 2 061 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
37 789 € 29 790 € 4 559 € 725 €
16
C.4
Sociálne náklady
10 953 € 10 986 € 14 871 € 11 792 € 7 116 € 86 € 21 €
17
D
Dane a poplatky
19 260 € 18 743 € 14 300 € 12 805 € 11 364 € 9 552 € 9 087 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
240 040 € 219 552 € 145 234 € 113 419 € 86 896 € 68 849 € 72 593 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
41 819 € 5 725 € 1 488 € 52 368 € 4 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 120 € 6 098 € 1 342 € 10 415 € 45 583 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 493 € 7 241 € 9 968 € 501 € 71 378 € 66 947 € 66 265 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
41 156 € 1 174 € 1 188 € 1 254 € 15 378 € 66 540 € 403 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
66 112 € 104 032 € 66 465 € 46 370 € -51 228 € 159 915 € 9 833 €
39
N
Nákladové úroky
27 230 € 26 728 € 24 418 € 27 228 € 23 598 € 13 230 € 11 366 €
40
XI.
Kurzové zisky
224 € 70 € 32 €
41
O
Kurzové straty
45 € 13 € 1 771 € 2 € -1 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
97 € 7 021 € 884 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 841 € 35 477 € 24 321 € 18 615 € 16 973 € 13 295 € 6 506 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-31 116 € -62 121 € -50 286 € -38 822 € -40 503 € -25 609 € -17 871 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
34 996 € 41 911 € 16 179 € 7 548 € -91 731 € 134 306 € -8 038 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 115 € 8 489 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 12 252 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 115 € 8 489 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 12 252 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
26 881 € 33 422 € 13 299 € 4 668 € -94 611 € 122 054 € -8 038 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
34 996 € 41 911 € 16 179 € 7 548 € -91 731 € 134 306 € -8 038 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
26 881 € 33 422 € 13 299 € 4 668 € -94 611 € 122 054 € -8 038 €