Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 997 317€ 4 040 413€ 3 986 573€ 5 262 595€ 6 930 542€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
5 049 262 € 4 250 781 € 4 042 595 € 3 988 020 € 5 265 026 € 6 930 568 € 6 451 730 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 990 592€ 4 209 098€ 4 025 319€ 3 980 729€ 5 256 010€ 6 920 023€ 6 434 342€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
9 665€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 725€ 6 426€ 15 094€ 5 844€ 6 585€ 10 519€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 670€ 1 297€ 708€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50 275€ 35 257€ 2 182€ 150€ 2 431€ 26€ 7 015€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 140 236 € 4 248 220 € 3 992 331 € 3 887 578 € 5 300 721 € 6 540 640 € 6 114 453 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 292 606€ 3 142 651€ 3 196 352€ 2 981 065€ 4 447 460€ 5 522 926€ 5 111 585€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
92 864€ 57 021€ 17 272€ 15 718€ 21 489€ 17 065€ 18 944€
14
D.
Služby
1 081 355€ 779 314€ 675 594€ 755 624€ 719 220€ 883 025€ 848 910€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
495 787 € 228 128 € 107 494 € 102 706 € 101 481 € 106 181 € 101 808 €
16
E.1.
Mzdové náklady
356 629€ 164 626€ 78 189€ 74 531€ 73 553€ 77 973€ 74 057€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
123 627€ 56 601€ 26 232€ 25 112€ 24 527€ 24 737€ 24 497€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 531€ 6 901€ 3 073€ 3 063€ 3 401€ 3 471€ 3 254€
20
F.
Dane a poplatky
3 399€ 2 428€ 932€ 916€ 896€ 871€ 1 120€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
68 539€ 14 790€ 46€ 240€ 114€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
68 539€ 14 790€ 46€ 240€ 114€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
96 185€ 24 484€ -669€ 25 948€ -364€ 1 361€ 16 643€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 501€ -596€ -4 644€ 5 601€ 10 493€ 8 971€ 15 329€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-90 974 € 2 561 € 50 264 € 100 442 € -35 695 € 389 928 € 337 277 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
530 492 € 236 538 € 151 195 € 234 166 € 74 426 € 507 526 € 464 568 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
23 € 0 € 3 € 8 € 168 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 8 € 168 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 168€
42
XII.
Kurzové zisky
23€ 3€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 108 € 19 471 € 15 804 € 16 666 € 21 217 € 27 217 € 26 722 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
6 436€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 262 € 9 715 € 9 767 € 10 413 € 15 002 € 20 781 € 20 532 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
9 767€ 10 413€ 15 002€ 20 781€ 20 532€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 262€ 9 715€
52
O.
Kurzové straty
391€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 455€ 9 756€ 6 037€ 6 253€ 6 215€ 6 188€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 085 € -19 471 € -15 801 € -16 666 € -21 209 € -27 049 € -26 722 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-114 059 € -16 910 € 34 463 € 83 776 € -56 904 € 362 879 € 310 555 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-18 066 € 0 € 7 728 € 22 456 € 2 880 € 80 811 € 71 859 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 7 728€ 22 456€ 2 880€ 80 811€ 71 859€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-18 066€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-95 993 € -16 910 € 26 735 € 61 320 € -59 784 € 282 068 € 238 696 €