Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 626 363€ 5 057 944€ 4 395 666€ 4 172 029€ 6 088 637€ 5 691 332€ 3 716 963€ 5 179 856€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 949 945€ 4 190 057€ 4 080 946€ 3 645 479€ 4 705 912€ 4 566 201€ 3 412 538€ 3 298 671€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 676 418 € 867 887 € 314 720 € 526 550 € 1 382 725 € 1 125 131 € 304 425 € 1 881 185 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
995 514 € 148 702 € 214 408 € 143 994 € 274 098 € 528 467 € 611 070 € 98 194 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
995 514€ 148 702€ 214 408€ 143 994€ 274 098€ 558 467€ 581 070€ 98 194€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
-30 000€ 30 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 433 551 € 477 023 € 203 932 € 312 222 € 931 099 € 850 067 € 387 089 € 1 316 734 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
100 772€ 126 267€ 43 887€ 61 095€ 43 897€ 39 362€ 34 159€ 80 119€
10
B.2
Služby
1 332 779€ 350 756€ 160 045€ 251 127€ 887 202€ 810 705€ 352 930€ 1 236 615€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 238 381 € 539 566 € 325 196 € 358 322 € 725 724 € 803 531 € 528 406 € 662 645 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
442 170 € 353 656 € 283 691 € 315 431 € 255 690 € 263 487 € 181 377 € 197 858 €
13
C.1
Mzdové náklady
305 682€ 255 866€ 204 432€ 227 889€ 186 012€ 192 179€ 131 667€ 144 588€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
107 691€ 88 883€ 72 008€ 79 843€ 64 709€ 67 238€ 45 695€ 49 129€
16
C.4
Sociálne náklady
28 797€ 8 907€ 7 251€ 7 699€ 4 969€ 4 070€ 4 015€ 4 141€
17
D
Dane a poplatky
1 434€ 1 493€ 1 894€ 1 207€ 1 345€ 1 204€ 1 072€ 1 157€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 111€ 30 266€ 28 996€ 44 082€ 40 031€ 80 270€ 77 484€ 41 554€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
750€ 1 000€ 833€ 10 000€ 30 350€ 1 250€ 43 300€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
33 040€ 128 534€ 54 272€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
16 197€ 149 096€ 178 623€ 173 887€ 300 000€ 200 000€ 547€ 338 878€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 349€ 58 513€ 207 544€ 283 643€ 5 879€ 174 130€ 12 349€ 9 851€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 696€ 22 522€ 17 656€ 51 701€ 12 060€ 181 297€ 582 777€ 48 941€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
738 872 € 42 046 € 22 713 € 32 617 € 122 477 € 153 219 € -301 252 € 33 136 €
38
X.
Výnosové úroky
259€ 245€ 37€ 13€ 21€ 9€ 157 624€ 890€
39
N
Nákladové úroky
2 664€ 4 293€ 2 276€ 2 748€ 1 384€ 28 127€ 9 186€ 840€
40
XI.
Kurzové zisky
2 495€ 208€ 27€ 1 283€ 655€ 1 538€ 2€
41
O
Kurzové straty
7 842€ 357€ 211€ 418€ 907€ 1 067€ 28€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 738€ 242€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 878€ 1 108€ 796€ 1 012€ 1 040€ 1 070€ 2 422€ 1 419€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 630 € -5 305 € -3 219 € -2 464 € 572 € -28 557 € 145 193 € -1 397 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
728 242 € 36 741 € 19 494 € 30 153 € 123 049 € 124 662 € -156 059 € 31 739 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
167 454 € 24 566 € 11 751 € 27 221 € 29 054 € 31 095 € 3 586 € 10 829 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
167 638€ 24 378€ 11 943€ 28 027€ 29 054€ 31 095€ 3 586€ 10 829€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-184€ 188€ -192€ -806€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
560 788 € 12 175 € 7 743 € 2 932 € 93 995 € 93 567 € -159 645 € 20 910 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
161 604€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
161 604 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
161 604 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
728 242 € 36 741 € 19 494 € 30 153 € 123 049 € 124 662 € 5 545 € 31 739 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
560 788 € 12 175 € 7 743 € 2 932 € 93 995 € 93 567 € 1 959 € 20 910 €