Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.05.2019
31.12.2019
01.05.2018
30.04.2019
01.05.2017
30.04.2018
01.05.2016
30.04.2017
01.05.2015
30.04.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
01.05.2012
30.04.2013
01.05.2010
30.04.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
818 235 € 934 356 € 1 444 909 € 1 465 284 € 1 415 500 € 1 331 189 € 1 346 090 € 2 135 106 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 360 € 5 508 € 15 405 € 141 886 € 34 176 € 55 812 € 50 306 € 1 255 064 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 360 € 5 508 € 15 105 € 141 586 € 33 876 € 55 512 € 50 006 € 1 254 764 €
012
A.II.1
Pozemky
68 232€
013
A.II.2
Stavby
4 070€ 4 324€ 4 580€ 4 834€ 0€ 21 865€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 360€ 5 508€ 11 035€ 23 778€ 29 296€ 43 814€ 35 784€ 105 103€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
113 484€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 864€ 13 677€ 1 059 019€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
545€ 545€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
806 875 € 928 309 € 1 429 222 € 1 321 838 € 1 380 518 € 1 253 038 € 1 279 155 € 872 316 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
629 822 € 682 900 € 780 371 € 768 876 € 830 748 € 678 629 € 549 789 € 561 383 €
032
B.I.1
Materiál
215€ 270€ 183€ 182€ 674€
036
B.I.5
Tovar
629 822€ 682 900€ 780 156€ 768 606€ 830 748€ 678 446€ 549 607€ 560 709€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
109 213 € 10 877 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
108 624€ 7 377€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
589€ 3 500€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
165 727 € 220 308 € 626 032 € 537 190 € 522 283 € 560 729 € 604 593 € 281 033 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
123 548€ 165 463€ 534 116€ 492 683€ 485 864€ 544 560€ 595 582€ 278 716€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
42 179€ 54 179€ 85 181€ 41 313€ 32 508€ 10 882€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 735€ 616€ 8 239€ 1 512€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
666€ 3 000€ 2 578€ 3 911€ 5 287€ 772€ 805€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 326 € 25 101 € 22 819 € 15 772 € 27 487 € 13 680 € 15 560 € 19 023 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 812€ 15 340€ 15 136€ 9 386€ 24 664€ 10 529€ 12 516€ 13 409€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 514€ 9 761€ 7 683€ 6 386€ 2 823€ 3 151€ 3 044€ 5 614€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
539 € 282 € 1 560 € 806 € 22 339 € 16 629 € 7 726 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
539€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
623€ 910€ 1 197€ 22 339€ 16 616€ 7 585€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-341€ 650€ -391€ 13€ 141€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
818 235 € 934 356 € 1 444 909 € 1 465 284 € 1 415 500 € 1 331 189 € 1 346 090 € 2 135 106 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
151 385 € 72 071 € 54 548 € 134 333 € 168 570 € 83 232 € 122 363 € 184 752 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
112 034 € 112 034 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
112 034€ 112 034€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 665 € 664 € 663 € 664 € 664 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 665€ 664€ 663€ 664€ 664€ 663€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 566 € -66 702 € 24 772 € 100 512 € 240 638 € 145 900 € 177 322 € 122 791 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
279 693€ 253 497€ 344 971€ 434 050€ 400 739€ 240 323€ 262 695€ 193 469€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-294 259€ -320 199€ -320 199€ -333 538€ -160 101€ -94 423€ -85 373€ -70 678€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
46 614 € 19 435 € 22 473 € 26 519 € -79 371 € -69 971 € -62 261 € 55 322 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
666 850 € 862 285 € 1 389 539 € 1 330 561 € 1 246 617 € 1 247 727 € 1 223 550 € 1 950 027 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 759 € 5 588 € 3 267 € 4 240 € 770 € 232 € 373 € 5 736 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 749€ 827€ 540€ 232€ 373€ 5 736€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 759€ 5 588€ 518€ 3 413€ 230€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 761 € 7 683 € 75 712 € 4 031 € 3 459 € 2 517 € 214 114 € 110 562 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 204€ 5 327€ 4 667€ 4 031€ 3 459€ 2 517€ 2 517€ 2 619€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 557€ 2 356€ 71 045€ 211 597€ 107 943€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
294 052 € 491 996 € 1 037 347 € 1 046 260 € 964 963 € 973 137 € 717 993 € 1 549 875 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
237 914€ 464 321€ 940 086€ 899 987€ 851 697€ 837 465€ 670 276€ 1 468 467€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-22 993€ 4 932€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
39 463€ 37 440€ 36 931€ 39 070€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 254€ 13 148€ 12 336€ 11 761€ 12 747€ 12 447€ 11 380€ 16 748€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 501€ 8 191€ 8 117€ 8 069€ 7 952€ 7 821€ 6 446€ 9 622€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27 766€ -2 540€ 1 380€ 8 526€ 10 652€ 16 855€ 15 295€ 7 674€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 617€ 8 876€ 35 965€ 80 477€ 44 984€ 59 479€ 37 589€ 42 432€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
354 278 € 357 018 € 273 213 € 276 030 € 277 425 € 271 841 € 291 070 € 283 854 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
354 278€ 357 018€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
273 213€ 276 030€ 277 425€ 271 841€ 291 070€ 283 854€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
822 € 390 € 313 € 230 € 177 € 327 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
822€ 390€ 313€ 230€ 177€ 327€