Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 570 741 € 2 329 602 € 1 454 113 € 1 494 890 € 2 384 052 € 1 387 551 € 1 329 195 € 1 807 179 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 126 315 € 1 829 132 € 1 042 572 € 1 119 040 € 1 921 242 € 1 052 073 € 993 628 € 1 325 732 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
444 426 € 500 470 € 411 541 € 375 850 € 462 810 € 335 478 € 335 567 € 481 447 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
46 753 € 42 180 € 41 028 € 35 549 € 79 309 € 95 097 € 73 566 € 96 654 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
46 753 € 42 180 € 41 028 € 35 549 € 79 309 € 95 097 € 73 566 € 96 654 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
172 278 € 243 511 € 197 263 € 191 017 € 172 072 € 137 757 € 168 516 € 188 387 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 832 € 30 538 € 28 095 € 29 960 € 76 300 € 27 456 € 27 695 € 31 033 €
10
B.2
Služby
137 446 € 212 973 € 169 168 € 161 057 € 95 772 € 110 301 € 140 821 € 157 354 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
318 901 € 299 139 € 255 306 € 220 382 € 370 047 € 292 818 € 240 617 € 389 714 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
171 460 € 149 114 € 152 470 € 169 760 € 146 239 € 155 019 € 130 424 € 125 397 €
13
C.1
Mzdové náklady
121 263 € 104 424 € 107 491 € 120 444 € 111 419 € 111 807 € 92 206 € 87 919 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
42 392 € 35 347 € 37 751 € 41 710 € 38 282 € 35 415 € 32 191 € 27 862 €
16
C.4
Sociálne náklady
7 805 € 9 343 € 7 228 € 7 606 € -3 462 € 7 797 € 6 027 € 9 616 €
17
D
Dane a poplatky
2 113 € 1 400 € 2 678 € 2 330 € 3 764 € 3 472 € 8 059 € 1 888 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 699 € 25 510 € 33 487 € 29 807 € 67 555 € 73 352 € 72 280 € 61 021 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
417 € 510 833 € 0 € 13 778 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
426 638 € 0 € 120 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-39 € -236 € 1 124 € 4 060 € -1 771 € 2 606 € 7 447 € 10 582 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 956 € 3 688 € 9 037 € 3 872 € 5 634 € 56 043 € 3 695 € 14 633 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 010 € 7 481 € 6 001 € 3 971 € -218 € 31 261 € 8 594 € 22 822 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
127 614 € 119 558 € 69 000 € 14 326 € 244 307 € 83 151 € 17 508 € 196 295 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 48 € 421 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
8 € 26 € 15 € 17 € 15 €
39
N
Nákladové úroky
1 € 97 € 1 122 € 3 226 € 4 064 €
40
XI.
Kurzové zisky
14 € 1 439 € 395 € 582 € 236 € 1 429 € 356 € 562 €
41
O
Kurzové straty
1 655 € 126 € 1 597 € 761 € 2 541 € 555 € 2 905 € 398 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
945 € 1 416 € 969 € 1 113 € 1 899 € 1 976 € 796 € 599 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 581 € -104 € -2 171 € -1 284 € -4 275 € -2 209 € -6 506 € -4 063 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
125 033 € 119 454 € 66 829 € 13 042 € 240 032 € 80 942 € 11 002 € 192 232 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 654 € 26 193 € 16 060 € 6 926 € 39 426 € 26 876 € 7 643 € 41 197 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
26 654 € 26 193 € 16 060 € 5 573 € 52 612 € 22 320 € 1 208 € 39 759 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 353 € -13 186 € 4 556 € 6 435 € 1 438 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
98 379 € 93 261 € 50 769 € 6 116 € 200 606 € 54 066 € 3 359 € 151 035 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
125 033 € 119 454 € 66 829 € 13 042 € 240 032 € 80 942 € 11 002 € 192 232 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
98 379 € 93 261 € 50 769 € 6 116 € 200 606 € 54 066 € 3 359 € 151 035 €