Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Copytechnik Slov,s.r.o."v likvidácií" [zrušená]

2014 2013 2012
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 941 € 13 941 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 941 € 13 941 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 941 € 13 941 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 941€ 13 941€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 941 € 13 941 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 941 € 13 941 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 277 € 13 277 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 277€ 13 277€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
0 € 0 €