Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZZS Kysuce, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 625 € 1 345 € 1 082 € 1 112 € 1 115 € 1 316 € 1 079 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33€ 36€ 117€
10
B.2
Služby
1 625€ 1 345€ 1 082€ 1 079€ 1 079€ 1 199€ 1 079€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 625 € -1 345 € -1 082 € -1 112 € -1 115 € -1 316 € -1 079 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
202 € 404 € 202 € 303 €
13
C.1
Mzdové náklady
200€ 400€ 200€ 300€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2€ 4€ 2€ 3€
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
70€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 210€ 1 755€ 1 757€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
616€ 2 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
239€ 1 722€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 219 € -1 345 € -3 109 € -1 516 € -1 074 € -1 858 € -6 801 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 2€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
96€ 95€ 85€ 62€ 10€ 11€ 150€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-96 € -95 € -84 € -61 € -9 € -9 € -149 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 315 € -1 440 € -3 193 € -1 577 € -1 083 € -1 867 € -6 950 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
481 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
481€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 315 € -1 440 € -3 674 € -2 057 € -1 563 € -1 867 € -6 950 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 315 € -1 440 € -3 193 € -1 577 € -1 083 € -1 867 € -6 950 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 315 € -1 440 € -3 674 € -2 057 € -1 563 € -1 867 € -6 950 €