Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROMA INVEST, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
462 379 € 364 437 € 344 242 € 356 741 € 399 443 € 615 582 € 328 029 € 384 578 € 421 477 € 342 681 € 870 092 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
35 261 € 31 741 € 13 077 € 21 104 € 16 184 € 28 287 € 35 937 € 36 770 € 56 148 € 30 326 € 700 255 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
35 261 € 31 741 € 13 077 € 21 104 € 16 184 € 28 287 € 35 937 € 36 770 € 56 148 € 30 326 € 32 794 €
012
A.II.1
Pozemky
3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 745€ 28 225€ 9 561€ 17 588€ 12 668€ 24 771€ 32 421€ 33 254€ 52 632€ 26 810€ 29 278€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
667 461 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
667 461€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
426 777 € 331 214 € 330 921 € 335 413 € 370 885 € 587 021 € 289 863 € 345 579 € 363 480 € 310 518 € 166 636 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
219 € 189 € 257 € 211 € 174 € 202 € 148 € 159 € 142 € 109 € 133 €
035
B.I.1
Materiál
219€ 189€ 257€ 211€ 174€ 202€ 148€ 159€ 142€ 109€ 133€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
316 249 € 193 306 € 239 551 € 123 610 € 211 542 € 430 889 € 277 821 € 300 485 € 304 869 € 211 642 € 94 943 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
316 249 € 192 875 € 219 443 € 104 191 € 180 502 € 430 889 € 254 082 € 300 485 € 304 842 € 117 260 € 94 943 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
316 249€ 192 875€ 219 443€ 104 191€ 180 502€ 430 889€ 254 082€ 300 485€ 304 842€ 117 260€ 94 943€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
223€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 419€ 31 040€ 23 739€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
431€ 20 108€ 27€ 94 159€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
110 309 € 137 719 € 91 113 € 211 592 € 159 169 € 155 930 € 11 894 € 44 935 € 58 469 € 98 767 € 71 560 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 704€ 22 539€ 23 085€ 13 646€ 25 326€ 13 559€ 1 832€ 4 080€ 18 294€ 2 580€ 1 495€
073
B.V.2.
Účty v bankách
96 605€ 115 180€ 68 028€ 197 946€ 133 843€ 142 371€ 10 062€ 40 855€ 40 175€ 96 187€ 70 065€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
341 € 1 482 € 244 € 224 € 12 374 € 274 € 2 229 € 2 229 € 1 849 € 1 837 € 3 201 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
341€ 305€ 244€ 224€ 274€ 274€ 2 229€ 2 229€ 1 849€ 1 837€ 3 201€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 177€ 12 100€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
462 379 € 364 437 € 344 242 € 356 741 € 399 443 € 615 582 € 328 029 € 384 578 € 421 477 € 342 681 € 870 092 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
291 642 € 275 862 € 270 560 € 281 704 € 298 426 € 346 603 € 201 325 € 230 921 € 152 596 € 208 274 € 785 479 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
576 726 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
62 665€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
514 061€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
216 346 € 216 044 € 225 188 € 236 910 € 225 087 € 149 809 € 134 405 € 86 079 € 61 010 € 102 237 € 75 376 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
216 346€ 216 044€ 225 188€ 236 910€ 225 087€ 149 809€ 134 405€ 86 079€ 61 010€ 102 237€ 75 376€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
38 780 € 23 302 € 8 856 € 8 278 € 36 823 € 160 278 € 30 404 € 108 326 € 55 070 € 69 521 € 96 861 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
170 737 € 88 575 € 73 682 € 75 037 € 101 017 € 268 979 € 126 704 € 153 657 € 268 881 € 134 407 € 84 495 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
391 € 434 € 293 € 206 € 155 € 145 € 60 € 318 € 480 € 628 € 724 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
391€ 434€ 293€ 206€ 155€ 145€ 60€ 318€ 480€ 628€ 724€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
152 229 € 69 529 € 54 779 € 64 122 € 90 513 € 251 928 € 79 798 € 137 230 € 241 875 € 113 725 € 56 712 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
98 502 € 20 324 € 16 473 € 30 300 € 55 013 € 192 533 € 48 129 € 105 782 € 201 133 € 84 353 € 42 159 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
98 502€ 20 324€ 16 473€ 30 300€ 55 013€ 192 533€ 48 129€ 105 782€ 201 133€ 84 353€ 42 159€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 600€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 866€ 11 922€ 8 733€ 8 817€ 8 685€ 8 765€ 8 509€ 8 408€ 7 372€ 6 162€ 5 400€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 959€ 7 248€ 5 289€ 5 579€ 5 505€ 5 596€ 5 497€ 4 873€ 4 622€ 3 791€ 3 048€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
31 902€ 30 035€ 24 284€ 19 426€ 21 310€ 45 034€ 13 063€ 18 167€ 28 748€ 19 419€ 6 105€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 533 € 15 028 € 15 026 € 7 125 € 6 765 € 13 322 € 13 192 € 12 525 € 12 865 € 9 872 € 4 204 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 533€ 15 028€ 15 026€ 7 125€ 6 765€ 13 322€ 13 192€ 12 525€ 12 865€ 9 872€ 4 204€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 598€ 19 271€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 584€ 3 584€ 3 584€ 3 584€ 3 584€ 3 584€ 33 654€ 3 584€ 13 661€ 3 584€ 3 584€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
118 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
118€