Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
58 115 312€ 49 362 276€ 39 282 697€ 35 383 016€ 32 556 966€ 28 669 908€ 25 847 322€ 23 029 719€ 19 435 242€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
58 267 815 € 49 526 584 € 39 401 496 € 35 462 421 € 32 607 721 € 28 709 042 € 25 900 883 € 23 087 906 € 19 525 157 € 16 770 934 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
56 682 706€ 48 299 979€ 38 435 765€ 34 706 799€ 32 063 470€ 28 234 389€ 25 537 477€ 22 817 754€ 19 255 830€ 16 456 878€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 432 607€ 1 062 297€ 846 932€ 676 217€ 493 496€ 435 520€ 309 845€ 211 966€ 179 412€ 150 525€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 804€ -9 144€ 1 620€ 4 373€ 11 648€ 9 091€ 1 026€ 22 107€ 26 156€ 56 905€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
145 698€ 173 452€ 117 179€ 75 032€ 39 107€ 30 042€ 52 535€ 36 079€ 63 759€ 106 626€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
53 587 184 € 44 363 638 € 36 594 723 € 33 258 451 € 30 658 842 € 26 855 229 € 24 299 435 € 21 848 637 € 18 879 922 € 16 400 237 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 429 586€ 35 854 896€ 29 527 871€ 26 900 609€ 25 232 109€ 22 087 656€ 20 136 150€ 17 887 696€ 15 202 365€ 12 969 003€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
703 623€ 495 599€ 353 938€ 343 596€ 391 375€ 317 487€ 250 365€ 232 094€ 278 490€ 303 104€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-57 436€ 71 529€ -231€ 25 634€ -4 837€ 10 241€ -2 167€ 5 823€ 24 535€
14
D.
Služby
5 866 256€ 4 542 813€ 3 728 781€ 3 290 988€ 2 855 297€ 2 505 735€ 2 078 376€ 1 824 122€ 1 742 606€ 1 532 444€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 284 074 € 3 178 196 € 2 694 730 € 2 436 047 € 1 987 211 € 1 740 499 € 1 615 446 € 1 592 260 € 1 434 911 € 1 215 774 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 322 128€ 2 268 242€ 1 917 343€ 1 747 796€ 1 414 461€ 1 234 638€ 1 151 762€ 1 143 420€ 1 038 603€ 871 404€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 595€ 3 595€ 3 595€ 3 595€ 2 390€ 2 390€ 2 390€ 2 390€ 2 390€ 2 390€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
828 310€ 810 563€ 688 251€ 610 172€ 502 568€ 444 748€ 410 679€ 403 290€ 357 527€ 311 369€
19
E.4.
Sociálne náklady
130 041€ 95 796€ 85 541€ 74 484€ 67 792€ 58 723€ 50 615€ 43 160€ 36 391€ 30 611€
20
F.
Dane a poplatky
7 364€ 6 996€ 6 121€ 3 382€ -27 094€ 6 218€ 1 959€ 3 208€ 3 173€ 38 973€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
227 986€ 159 713€ 156 726€ 151 408€ 135 573€ 115 622€ 99 854€ 82 493€ 72 208€ 84 216€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
227 986€ 159 713€ 156 726€ 151 408€ 135 573€ 115 622€ 99 854€ 82 493€ 72 208€ 84 216€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 332€ 0€ 8 503€ 14 779€ 0€ 12 995€ 13 503€ 59 070€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 169€ -5 263€ 6 754€ 15 876€ 17 621€ 8 595€ -6 590€ 137 883€ 37 142€ -88 254€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
122 562€ 59 159€ 119 701€ 90 911€ 63 084€ 48 397€ 126 042€ 70 063€ 70 989€ 285 907€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 680 631 € 5 162 946 € 2 806 773 € 2 203 970 € 1 948 879 € 1 853 813 € 1 601 448 € 1 239 269 € 645 235 € 370 697 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 173 284 € 8 397 439 € 5 672 338 € 4 822 189 € 4 083 022 € 3 748 790 € 3 384 598 € 3 079 985 € 2 187 246 € 1 802 852 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 € 72 € 196 € 108 € 87 € 680 € 67 € 53 € 819 € 1 980 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25 € 67 € 38 € 31 € 25 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 67€ 38€ 31€ 25€
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 72€ 196€ 6€ 8€ 643€ 0€ 15€ 788€ 1 955€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 102€ 79€ 12€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
71 699 € 44 217 € 34 926 € 48 614 € 55 750 € 64 296 € 65 801 € 63 331 € 63 160 € 61 208 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 118 € 0 € 1 € 11 667 € 25 889 € 36 078 € 44 364 € 46 737 € 47 085 € 44 041 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 886€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 118€ 0€ 1€ 11 667€ 25 889€ 36 078€ 44 364€ 46 737€ 39 199€ 44 041€
52
O.
Kurzové straty
3 237€ 2 189€ 975€ 238€ 1 883€ 3 180€ 1 776€ 1 682€ 3 111€ 5 901€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
61 344€ 42 028€ 33 950€ 36 709€ 27 978€ 25 038€ 19 661€ 14 912€ 12 964€ 11 266€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-71 680 € -44 145 € -34 730 € -48 506 € -55 663 € -63 616 € -65 734 € -63 278 € -62 341 € -59 228 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 608 951 € 5 118 801 € 2 772 043 € 2 155 464 € 1 893 216 € 1 790 197 € 1 535 714 € 1 175 991 € 582 894 € 311 469 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
992 740 € 1 089 459 € 593 462 € 458 683 € 405 334 € 382 500 € 360 035 € 268 155 € 10 285 € -88 085 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
991 078€ 1 176 915€ 628 981€ 463 013€ 404 308€ 332 505€ 305 917€ 224 657€ 55 419€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 662€ -87 456€ -35 519€ -4 330€ 1 026€ 49 995€ 54 118€ 43 498€ -45 134€ -88 085€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 616 211 € 4 029 342 € 2 178 581 € 1 696 781 € 1 487 882 € 1 407 697 € 1 175 679 € 907 836 € 572 609 € 399 554 €