Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 021 612 000 € 1 074 623 000 € 1 048 856 000 € 931 655 000 € 885 876 393 € 934 685 699 € 893 840 865 € 897 705 848 € 923 525 609 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
771 308 000 € 774 063 000 € 783 522 000 € 795 136 000 € 823 718 794 € 838 541 457 € 826 464 614 € 825 200 326 € 825 324 613 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
13 386 000 € 14 784 000 € 15 320 000 € 16 792 000 € 9 690 039 € 10 326 833 € 11 015 336 € 11 133 140 € 11 782 599 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 1 484€
005
A.I.2
Software
11 705 000€ 13 000 000€ 13 686 000€ 15 587 000€ 9 681 121€ 10 322 411€ 11 006 418€ 11 133 140€ 11 781 115€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
268 000€ 103 000€ 70 000€ 71 000€ 8 918€ 4 422€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 413 000€ 1 681 000€ 1 564 000€ 1 134 000€ 0€ 8 918€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
757 922 000 € 759 279 000 € 768 202 000 € 778 344 000 € 814 028 755 € 828 214 624 € 815 449 278 € 814 067 186 € 813 542 014 €
012
A.II.1
Pozemky
12 974 000€ 12 544 000€ 12 646 000€ 12 793 000€ 7 005 308€ 7 023 515€ 6 820 894€ 6 732 035€ 6 633 644€
013
A.II.2
Stavby
508 062 000€ 511 029 000€ 524 520 000€ 540 234 000€ 568 100 472€ 585 466 081€ 596 617 838€ 605 968 005€ 626 752 388€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
212 364 000€ 211 194 000€ 211 059 000€ 208 950 000€ 185 333 723€ 185 164 922€ 166 329 204€ 156 427 530€ 142 476 266€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 522 000€ 24 512 000€ 19 977 000€ 16 367 000€ 51 204 074€ 49 229 332€ 45 681 342€ 44 939 616€ 37 679 716€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 385 178€ 1 330 774€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
112 056 000 € 202 728 000 € 127 158 000 € 63 351 000 € 62 102 914 € 96 097 009 € 67 339 053 € 72 464 347 € 97 174 440 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 749 000 € 2 099 000 € 2 132 000 € 1 878 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
105 459 000 € 200 216 000 € 122 379 000 € 61 461 000 € 62 099 006 € 96 090 178 € 67 316 339 € 72 462 176 € 97 172 594 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
20 262 000€ 20 309 000€ 22 908 000€ 26 368 000€ 26 125 044€ 25 269 569€ 25 044 511€ 30 157 786€ 44 889 532€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
83 795 000€ 176 947 000€ 98 425 000€ 27 206 000€ 27 462 038€ 70 425 980€ 39 718 845€ 40 601 303€ 51 622 709€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 681 000€ 0€ 6 988 000€ 8 262 171€ 185 086€ 2 451 837€ 1 551 498€ 516 789€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 402 000€ 1 279 000€ 1 046 000€ 899 000€ 249 753€ 209 543€ 101 146€ 151 589€ 143 564€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 848 000 € 413 000 € 2 647 000 € 12 000 € 3 908 € 6 831 € 22 714 € 2 171 € 1 846 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 866€ 4 244€ 5 710€ 3 088€ 1 846€
057
B.IV.2
Účty v bankách
42€ 2 587€ 17 004€ -917€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
138 248 000 € 97 832 000 € 138 176 000 € 73 168 000 € 54 685 € 47 233 € 37 198 € 41 175 € 1 026 556 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 1 560€ 1 593€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
54 183€ 46 804€ 36 668€ 39 090€ 36 905€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
138 248 000€ 97 832 000€ 138 176 000€ 73 168 000€ 502€ 429€ 530€ 525€ 988 058€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 021 612 000 € 1 074 623 000 € 1 048 857 000 € 931 655 000 € 885 876 393 € 934 685 699 € 893 840 865 € 897 705 848 € 923 525 609 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
790 621 000 € 851 641 000 € 811 682 000 € 705 849 000 € 663 371 965 € 721 804 946 € 692 177 579 € 708 410 514 € 706 605 055 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
499 835 000 € 499 835 000 € 499 835 000 € 499 835 000 € 491 536 752 € 491 536 752 € 491 536 752 € 491 536 752 € 491 535 551 €
069
A.I.1
Základné imanie
499 835 000€ 499 835 000€ 499 835 000€ 499 835 000€ 491 536 752€ 491 536 752€ 491 536 752€ 491 536 752€ 491 535 551€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 816 000 € 1 504 000 € 1 648 000 € 1 944 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 816 000€ 1 504 000€ 1 648 000€ 1 944 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
99 967 000 € 99 967 000 € 99 967 000 € 99 967 000 € 98 307 350 € 98 307 350 € 98 307 350 € 98 307 351 € 98 307 110 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
99 967 000€ 99 967 000€ 99 967 000€ 99 967 000€ 98 307 350€ 98 307 350€ 98 307 350€ 98 307 351€ 98 307 110€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
189 003 000 € 250 335 000 € 210 232 000 € 104 103 000 € 71 787 416 € 69 378 102 € 67 724 599 € 67 724 599 € 67 724 391 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
189 003 000€ 250 335 000€ 210 232 000€ 104 103 000€ 71 787 416€ 69 378 102€ 67 724 599€ 67 724 599€ 67 725 954€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -1 563€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 740 447 € 62 582 742 € 34 608 878 € 50 841 812 € 49 038 003 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
201 395 000 € 194 921 000 € 181 559 000 € 178 851 000 € 199 360 319 € 194 115 531 € 190 203 535 € 181 453 332 € 211 195 429 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 480 000 € 9 950 000 € 9 830 000 € 9 162 000 € 4 985 123 € 5 261 292 € 11 731 493 € 2 268 823 € 3 426 329 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 755 072€ 2 982 409€ 209 396€ 217 067€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
9 056 000€ 9 683 000€ 8 820 000€ 8 464 000€ 996 808€ 1 830 428€ 6 161 891€ 1 876 849€ 1 726 421€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
424 000€ 267 000€ 1 010 000€ 698 000€ 233 243€ 448 455€ 5 569 602€ 182 578€ 1 482 841€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
128 992 000 € 126 844 000 € 100 939 000 € 105 892 000 € 136 737 706 € 132 058 250 € 134 508 821 € 147 584 304 € 157 280 504 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 480 000€ 0€ 4 667 593€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 1 545 600€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 500 000€ 10 000 000€ 13 800 000€ 17 610 000€ 22 660 874€ 28 031 274€ 33 400 126€ 41 198 048€ 45 915 718€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
85 000€ 126 000€ 163 000€ 197 000€ 24 752€ 72 283€ 66 351€ 60 353€ 12 399€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
33 136 000€ 30 377 000€ 0€ 214 931€ 214 931€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
84 791 000€ 86 341 000€ 86 976 000€ 88 085 000€ 114 052 080€ 97 741 500€ 101 042 344€ 106 110 972€ 111 137 456€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
62 923 000 € 58 127 000 € 70 790 000 € 63 797 000 € 57 637 490 € 56 795 989 € 43 963 221 € 31 600 205 € 50 488 596 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 385 000€ 37 589 000€ 37 994 000€ 44 784 000€ 41 017 000€ 38 972 872€ 36 161 945€ 22 582 889€ 28 764 455€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 685 995€ 2 183 639€ 795€ 107 482€ 583€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 500 000€ 3 897 000€ 3 941 000€ 4 238 000€ 5 623 868€ 5 722 582€ 6 532 396€ 6 826 938€ 7 889 031€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 223 000€ 5 652 000€ 5 961 000€ 5 444 000€ 255 502€ 214 618€ 197 196€ 225 478€ 220 785€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 066 000€ 908 000€ 891 000€ 863 000€ 142 010€ 147 202€ 128 783€ 143 845€ 134 648€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9 109 000€ 6 123 000€ 19 341 000€ 5 626 000€ 4 468 983€ 7 680 041€ 742 905€ 1 628 503€ 13 218 850€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 640 000€ 3 958 000€ 2 662 000€ 2 842 000€ 2 444 132€ 1 875 035€ 199 201€ 85 070€ 260 244€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
29 596 000 € 28 061 000 € 55 616 000 € 46 955 000 € 23 144 109 € 18 765 222 € 11 459 751 € 7 842 002 € 5 725 125 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124€ 25€ 91€ 138€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
28 547 000€ 26 744 000€ 53 484 000€ 44 860 000€ 21 847 985€ 17 905 197€ 11 056 660€ 7 636 196€ 5 576 315€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 049 000€ 1 317 000€ 2 132 000€ 2 095 000€ 1 296 000€ 860 000€ 403 000€ 205 668€ 148 810€