Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 223 438 € 8 233 990 € 8 015 497 € 9 190 191 € 11 745 646 € 10 917 851 € 7 312 838 € 8 491 097 € 8 505 953 € 7 536 320 € 5 975 008 € 7 163 313 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 686 583 € 2 474 203 € 3 322 639 € 4 217 204 € 5 712 075 € 2 090 004 € 2 550 460 € 3 392 260 € 4 324 595 € 2 928 468 € 738 813 € 691 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 20 883 € 45 951 € 71 019 € 96 087 € 2 201 € 8 419 € 19 261 € 30 839 € 11 291 € 17 007 € 9 726 €
005
A.I.2
Software
0€ 20 883€ 45 951€ 71 019€ 96 087€ 2 201€ 8 419€ 19 261€ 30 839€ 11 291€ 17 007€ 9 726€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 686 583 € 2 453 320 € 3 276 688 € 4 146 185 € 5 615 988 € 2 087 803 € 2 542 041 € 3 372 999 € 4 293 756 € 2 917 177 € 721 806 € 681 969 €
012
A.II.1
Pozemky
32 867€ 32 867€ 32 867€ 26 061€ 26 061€ 26 061€ 26 061€ 26 061€ 26 061€ 26 061€ 26 061€ 26 057€
013
A.II.2
Stavby
62 471€ 57 074€ 66 863€ 65 507€ 74 740€ 83 971€ 93 203€ 102 436€ 111 667€ 120 894€ 130 120€ 139 348€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 359 605€ 2 243 535€ 3 026 029€ 3 903 773€ 5 515 187€ 1 977 771€ 2 418 427€ 3 240 152€ 4 151 678€ 2 735 476€ 561 275€ 516 564€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
87 392€ 110 804€ 150 929€ 150 844€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
144 248€ 9 040€ 4 350€ 4 350€ 4 350€ 34 746€ 4 350€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 524 267 € 5 746 756 € 4 677 047 € 4 961 798 € 6 024 023 € 8 820 770 € 4 755 217 € 5 091 617 € 4 172 785 € 4 600 628 € 5 219 198 € 6 447 420 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 162 589 € 2 171 000 € 2 432 256 € 3 453 457 € 3 330 502 € 2 762 755 € 2 224 017 € 1 992 253 € 2 374 332 € 1 960 709 € 2 185 029 € 2 063 334 €
032
B.I.1
Materiál
1 432 514€ 1 319 701€ 1 568 291€ 1 440 233€ 1 517 007€ 1 355 416€ 1 357 172€ 1 415 384€ 1 397 948€ 878 837€ 1 257 851€ 1 364 934€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
46 579€ 63 843€ 203 978€ 523 621€ 395 604€ 79 920€ 23 615€ 106 551€
034
B.I.3
Výrobky
608 220€ 578 122€ 400 152€ 675 070€ 353 433€ 466 046€ 668 608€ 434 735€ 667 447€ 884 124€ 779 187€ 507 369€
036
B.I.5
Tovar
75 276€ 209 334€ 259 835€ 814 533€ 1 064 458€ 861 373€ 174 622€ 134 329€ 202 386€ 184 682€ 125 155€ 161 654€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
12 645 € 12 645 € 10 281 € 4 266 € 4 664 € 7 469 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
12 645€ 12 645€ 10 281€ 4 266€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 085 135 € 1 010 996 € 1 920 999 € 1 042 657 € 1 276 202 € 4 845 015 € 1 664 128 € 1 748 251 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 022 730€ 990 297€ 1 885 385€ 1 037 885€ 1 036 981€ 2 132 050€ 1 506 990€ 1 640 697€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 979€ 20 699€ 35 182€ 4 374€ 238 274€ 2 695 390€ 68 003€ 4 339€ 90 586€ 1 062 875€ 87 857€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 426€ 432€ 398€ 947€ 17 575€ 89 135€ 16 638€ 16 968€ 66 638€ 132 423€ 182 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 263 898 € 2 552 115 € 313 511 € 461 418 € 1 417 319 € 1 213 000 € 867 072 € 60 128 € 50 202 € 631 182 € 2 378 330 € 3 089 490 €
056
B.IV.1
Peniaze
79 008€ 139 661€ 142 668€ 118 860€ 154 909€ 105 003€ 36 041€ 26 272€ 10 116€ 46 262€ 11 328€ 19 750€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 184 890€ 2 412 454€ 170 843€ 342 558€ 1 262 410€ 1 107 997€ 831 031€ 33 856€ 40 086€ 584 920€ 2 367 002€ 3 069 740€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
12 588 € 13 031 € 15 811 € 11 189 € 9 548 € 7 077 € 7 161 € 7 220 € 8 573 € 7 224 € 16 997 € 24 198 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 548€ 2 182€ 3 349€ 2 297€ 9 548€ 7 161€ 7 220€ 8 573€ 7 224€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 040€ 10 849€ 12 462€ 8 892€ 7 077€ 16 997€ 24 198€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 223 438 € 8 233 990 € 8 015 497 € 9 190 191 € 11 745 646 € 10 917 851 € 7 312 838 € 8 491 097 € 8 505 953 € 7 536 320 € 5 975 008 € 7 163 313 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 936 619 € 3 517 498 € 3 563 036 € 3 404 277 € 3 332 692 € 270 448 € 287 722 € 546 323 € 349 680 € 764 733 € 838 752 € 1 117 805 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 000 000 € 2 500 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 000 000€ 2 500 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 428 301 € 526 523 € 367 764 € 296 179 € 215 202 € 215 202 € 215 202 € 215 202 € 215 202 € 215 202 € 215 202 € 215 196 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 428 301€ 526 523€ 367 764€ 296 179€ 215 202€ 215 202€ 215 202€ 215 202€ 215 202€ 215 202€ 215 202€ 215 196€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
471 805 € 454 462 € 158 759 € 71 585 € 80 977 € 18 733 € 36 007 € 294 608 € 97 965 € 513 018 € 587 037 € 866 096 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 674 925 € 3 677 296 € 2 962 036 € 3 838 660 € 5 709 948 € 7 260 807 € 5 903 924 € 6 509 279 € 6 233 042 € 4 451 172 € 5 068 475 € 6 006 605 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
215 517 € 143 026 € 134 932 € 107 373 € 86 022 € 68 334 € 137 379 € 153 002 € 157 311 € 142 485 € 126 462 € 107 316 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
156 811€ 87 282€ 88 416€ 71 705€ 81 431€ 71 981€ 77 448€ 61 807€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
26 920€ 26 079€ 24 263€ 23 834€ 18 981€ 12 964€ 78 195€ 82 589€ 75 880€ 70 504€ 49 014€ 45 509€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
31 786€ 29 665€ 22 253€ 11 834€ 67 041€ 55 370€ 59 184€ 70 413€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
31 825 € 44 863 € 64 562 € 58 041 € 98 351 € 107 711 € 88 071 € 57 525 € 52 652 € 54 005 € 21 747 € 17 427 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
31 825€ 44 863€ 64 562€ 58 041€ 52 712€ 47 334€ 42 583€ 37 247€ 32 052€ 27 695€ 21 747€ 17 427€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 45 639€ 60 377€ 45 488€ 20 278€ 20 600€ 26 310€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 427 583 € 3 489 407 € 2 762 542 € 3 673 246 € 4 025 575 € 5 584 762 € 4 178 474 € 4 798 752 € 4 523 079 € 2 754 682 € 3 420 266 € 5 217 984 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
922 096€ 2 528 622€ 1 283 915€ 1 758 160€ 2 235 843€ 2 814 806€ 2 719 825€ 3 061 711€ 1 890 109€ 2 595 289€ 3 110 395€ 4 647 613€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
55€ 8 889€ 7 879€ 157€ 730€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
107 461€ 337 775€ 1 031 775€ 1 409 235€ 1 361 250€ 2 542 057€ 1 221 433€ 1 330 245€ 2 363 176€ 1 640€ 4 626€ 1 361€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
113 690€ 118 611€ 116 826€ 107 254€ 110 292€ 85 021€ 85 313€ 97 076€ 97 094€ 94 952€ 83 312€ 77 806€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
70 336€ 73 967€ 73 129€ 66 470€ 68 175€ 51 976€ 52 473€ 59 310€ 57 168€ 54 723€ 49 000€ 46 704€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
212 982€ 427 001€ 256 851€ 332 086€ 249 876€ 90 723€ 99 375€ 250 410€ 106 643€ 172 776€ 443 770€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 018€ 3 431€ 46€ 41€ 139€ 179€ 199€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 663 878 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 500 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 663 878€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
611 894 € 1 039 196 € 1 490 425 € 1 947 254 € 2 703 006 € 3 386 596 € 1 121 192 € 1 435 495 € 1 923 231 € 2 320 415 € 67 781 € 38 903 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
4 362€ 3 782€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
41 721€ 3 120€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
137 823€ 587 968€ 1 033 596€ 1 482 778€ 1 933 260€ 2 584 455€ 714 662€ 1 435 495€ 1 918 869€ 2 316 633€ 16 565€ 23 659€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
474 071€ 451 228€ 456 829€ 464 476€ 769 746€ 802 141€ 406 530€ 9 495€ 12 124€