Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
693 815€ 976 921€ 1 444 861€ 807 323€ 1 432 444€ 741 131€ 756 303€ 343 209€ 215 948€ 1 198 061€ 2 304 863€ 3 640 776€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
511 068€ 633 398€ 1 163 422€ 758 655€ 950 583€ 557 497€ 654 064€ 334 836€ 181 847€ 774 486€ 1 810 422€ 3 158 833€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
182 747 € 343 523 € 281 439 € 48 668 € 481 861 € 183 634 € 102 239 € 8 373 € 34 101 € 423 575 € 494 441 € 481 943 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 063 522 € 9 768 138 € 8 198 109 € 8 906 301 € 9 321 790 € 7 952 755 € 11 231 079 € 11 541 494 € 10 959 178 € 9 986 082 € 9 646 531 € 9 317 068 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 050 688€ 9 730 303€ 8 792 671€ 8 456 648€ 9 118 719€ 8 099 011€ 10 981 396€ 11 872 952€ 11 082 369€ 9 890 916€ 9 381 240€ 9 508 564€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
12 834€ 37 835€ -594 562€ 449 653€ 203 071€ -146 256€ 249 683€ -331 458€ -123 191€ 95 166€ 265 291€ -191 496€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 077 099 € 7 126 281 € 5 874 872 € 6 244 179 € 7 245 099 € 6 401 450 € 9 112 653 € 9 757 439 € 8 947 296 € 7 920 130 € 7 931 669 € 7 564 131 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 308 765€ 5 999 234€ 4 913 007€ 5 525 323€ 6 262 010€ 5 939 774€ 8 100 449€ 8 373 938€ 6 787 417€ 6 970 772€ 7 150 868€ 6 714 499€
10
B.2
Služby
1 465 971€ 1 127 047€ 961 865€ 718 856€ 983 089€ 486 114€ 1 012 204€ 1 383 501€ 2 159 879€ 949 358€ 780 801€ 849 632€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 169 170 € 2 985 380 € 2 604 676 € 2 710 790 € 2 558 552 € 1 734 939 € 2 220 665 € 1 792 428 € 2 045 983 € 2 489 527 € 2 209 303 € 2 234 880 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 061 408 € 1 882 085 € 1 879 448 € 1 741 089 € 1 623 947 € 1 462 926 € 1 687 193 € 1 629 546 € 1 606 797 € 1 524 510 € 1 485 271 € 1 074 088 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 479 125€ 1 358 958€ 1 368 780€ 1 263 643€ 1 162 409€ 1 097 205€ 1 218 742€ 1 173 429€ 1 162 696€ 1 081 466€ 1 070 783€ 731 228€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
531 196€ 469 593€ 463 483€ 428 474€ 419 851€ 394 460€ 435 304€ 410 868€ 405 891€ 382 464€ 376 416€ 299 044€
16
C.4
Sociálne náklady
51 087€ 53 534€ 47 185€ 48 972€ 41 687€ -28 739€ 33 147€ 45 249€ 38 210€ 60 580€ 38 072€ 43 816€
17
D
Dane a poplatky
21 970€ 22 204€ 23 919€ 21 294€ 20 970€ 23 518€ 20 053€ 21 440€ 20 740€ 20 523€ 22 629€ 22 904€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 020 809€ 1 009 331€ 1 015 949€ 1 600 290€ 1 467 775€ 905 080€ 911 407€ 932 701€ 954 848€ 342 766€ 162 168€ 132 909€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
52 433€ 45 573€ 256 246€ 350 302€ 331 458€ 1 146 567€ 1 897 929€ 1 202 164€ 855 076€ 243 638€ 746 326€ 1 617 175€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 984€ 37 713€ 196 448€ 302 348€ 318 383€ 791 358€ 1 781 514€ 976 818€ 580 839€ 235 751€ 660 455€ 1 367 955€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-38 062€ -17 451€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
525 723€ 489 546€ 496 463€ 798 483€ 725 575€ 415 141€ 420 448€ 964 091€ 454 446€ 185 520€ 299 526€ 20 481€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 572€ 21 630€ 19 792€ 46 949€ 19 062€ 25 107€ 16 327€ 18 634€ 16 032€ 95 875€ 60 790€ 34 256€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
580 583 € 547 536 € 221 829 € 147 605 € 165 448 € 88 658 € 122 548 € 417 606 € 176 249 € 716 711 € 863 842 € 1 240 424 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 10€ 12€ 14€ 19€ 48€ 75€ 196€ 5 499€ 1 693€
39
N
Nákladové úroky
120€ 7 912€ 11 734€ 29 138€ 45 898€ 36 553€ 36 751€ 37 383€ 51 041€ 47 052€ 80 009€ 39 169€
40
XI.
Kurzové zisky
721€ 1 566€ 7 070€ 2 651€ 4 297€ 5 692€ 6 963€ 3 929€ 5 368€ 4 050€ 80 093€ 130 353€
41
O
Kurzové straty
3 450€ 2 775€ 3 871€ 6 849€ 11 625€ 11 326€ 7 008€ 9 733€ 6 283€ 15 011€ 133 172€ 242 681€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 140€ 1€ 51€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 391€ 9 347€ 10 151€ 10 044€ 15 788€ 9 981€ 2 014€ 5 379€ 2 470€ 7 187€ 12 318€ 21 045€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 240 € -18 468 € -18 686 € -43 370 € -68 862 € -52 154 € -38 790 € -48 518 € -54 351 € -64 953 € -139 907 € -170 849 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
565 343 € 529 068 € 203 143 € 104 235 € 96 586 € 36 504 € 83 758 € 369 088 € 121 898 € 651 758 € 723 935 € 1 069 575 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
93 538 € 74 606 € 44 384 € 32 650 € 15 609 € 17 771 € 47 751 € 74 480 € 23 933 € 138 740 € 136 898 € 203 479 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
93 538€ 76 969€ 50 399€ 82 555€ 30 347€ 2 882€ 22 540€ 74 802€ 29 642€ 107 766€ 135 047€ 207 064€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 363€ -6 015€ -49 905€ -14 738€ 14 889€ 25 211€ -322€ -5 709€ 30 974€ 1 851€ -3 585€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
471 805 € 454 462 € 158 759 € 71 585 € 80 977 € 18 733 € 36 007 € 294 608 € 97 965 € 513 018 € 587 037 € 866 096 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
565 343 € 529 068 € 203 143 € 104 235 € 96 586 € 36 504 € 83 758 € 369 088 € 121 898 € 651 758 € 723 935 € 1 069 575 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
471 805 € 454 462 € 158 759 € 71 585 € 80 977 € 18 733 € 36 007 € 294 608 € 97 965 € 513 018 € 587 037 € 866 096 €